We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 218.8 (-1.6 SEK) on 20-Nov-2018 16:04

Select region


Global site


Essity-BeliefsBehaviours-Care-.jpg

Vi bryr oss betyder att vi visar respekt och stödjer varandra proaktivt. Vi agerar med integritet gentemot alla intressenter. Hållbarhet är en del av allt vi gör.

Beteenden

  • Vi placerar våra kunder och konsumenter i centrum för vad vi gör
  • Vi värdesätter inkludering och respekterar varandra
  • Vi uppmuntrar varandra att bidra och tala öppet