We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 282.6 (-0.1 SEK) on 13-Oct-2019 17:29

Select region


Global Site


Essity-BeliefsBehaviours-Committed.jpg

Vi är engagerade innebär att vi är dedikerade till att leverera resultat och förbättra vardagen. Vi strävar högt och ser till att det vi gör och hur vi gör det skapar värde.

Beteenden

  • Vi agerar alltid med tanke på företagets bästa intresse
  • Vi satte ambitiösa mål och agerar snabbt
  • Vi fattar beslut effektivt och åtar oss att verkställa dem