Essity B 283.3 (+12.8 SEK) on 25-Oct-2021 17:29

Select region


Global Site


Essitys mission och vision är viktiga verktyg för att skapa ett företag där medarbetarna förenas kring gemensamma mål och i en gemensam strävan

Essitys mission

Att på ett hållbart sätt utveckla, producera, marknadsföra och sälja förstklassiga produkter och tjänster inom hygien och hälsa.

Läs mer om Essitys produkter

Essitys vision

”Att förbättra välbefinnandet genom ledande hygien- och hälsolösningar"

Essitys Strategisk Ramverk

SWE_startegy framework.png