Essity B 271.5 (-3 SEK) on 23-Jan-2022 17:29

Mission och vision

SmilingWomanWorkingOut-1920x1080.jpg

Essitys mission och vision är viktiga verktyg för att skapa ett företag där medarbetarna förenas kring gemensamma mål och i en gemensam strävan

Essitys mission

Att på ett hållbart sätt utveckla, producera, marknadsföra och sälja förstklassiga produkter och tjänster inom hygien och hälsa.

Essitys vision

”Att förbättra välbefinnandet genom ledande hygien- och hälsolösningar"