Från 1975 fortsatte vår tillväxt inom hygien- och hälsoverksamheten med ett antal förvärv och flera etablerade joint ventures. Under årtiondena sedan 1975 har vi konsoliderat och fokuserat vår hygien- och hälsoverksamhet kring träfiberprodukter, och vi har lett banbrytande produktutveckling inom alla våra hygien- och hälsoproduktområden.

Essity förvärvade 2017 BSN medical, som är ett ledande företag för medicinska lösningar och som utvecklar produkter inom sårvård, kompressionsterapi och ortopedi. Detta drag mot den medicinska arenan, i kombination med vårt fortsatta engagemang för hygien, kommer att skapa ytterligare värde för miljontals människor runt om i världen.

Vid varje stadium i vår utveckling har vi funnits nära våra kunder och konsumenter för att omvandla viktiga insikter till lösningar som uppfyller dagens och morgondagens hygien- och hälsobehov.

Namnet Essity kommer från de engelska orden ”essentials” (”väsentliga” på svenska) och ”necessities” (”nödvändigheter” på svenska). Hygien och hälsa är essensen i välbefinnande. Bättre hygien och hälsa är nödvändigheter för ett bättre liv och våra produkter och lösningar spelar en essentiell roll i att förbättra välbefinnandet. Detta är vad vi gör på Essity. Och därför heter vi Essity.