Essity arbetar aktivt med att bygga kännedom kring bolagets varumärke och kommunicera om Essitys förändringsresa. Ett starkt varumärke är viktigt för att stärka Essitys position till kunder, konsumenter, aktieägare, nuvarande och potentiella medarbetare samt övriga intressenter. 

Essitys syfte är att bryta barriärer för välbefinnande och vi driver en rad globala och lokala initiativ för att öka medvetenhet och standard kring hygien och hälsa. Genom att samla insikter, dela berättelser, samarbeta med partners och utbilda miljoner människor bidrar Essity med kunskap och främjar en publik dialog kring områden som mens, inkontinens, handhygien, lymfödem och endometrios.

Bolaget har en stark närvaro i social media. Med digitala kampanjer bygger vi kännedom och relevans kring Essity. Under 2021 lanserade Essity säsong två av podcasten ”Essential Talks”. I podcasten adresseras de områden där Essity gör skillnad för att öka välbefinnandet hos människor i alla faser av livet. Podcasten har uppmärksammats internationellt genom utmärkelsen ”The Drum Award”. Tack vare globala och lokala partnerskap når Essity fler och tillsammans kan vi göra större skillnad. I samarbete med UNICEF i Mexiko och Global Handwashing Partnership utbildar vi bland annat unga om vikten av handhygien och frågor kring mens. I flera länder har lokala samarbeten med bland annat Röda Korset varit särskilt viktiga under covid-19-pandemin.

Essity är sedan många år sammankallande partner till UN Foundations årliga Global Dialogue, dit vi även bjuder in kunder. Samarbetet har under året utvecklats för att sprida kunskap kring Antimikrobiell resistens (AMR). Bolagets expertis inom infektionsprevention och framtidens hälsovård var en viktig del i Essity’s medverkan vid World Expo Dubai. 

Hållbarhet och digitalisering är centrala delar av Essitys varumärkesarbete. Bolaget delar kontinuerligt innehåll kring nya, hållbara lösningar och omställningen av värdekedjan för att nå nettonollutsläpp 2050. Under 2021 lanserades ”The Green Response Report”. Rapporten visar hur intresset för hållbara lösningar ökat under covid-19-pandemin och har fått stor uppmärksamhet i media. 

Under 2021 lanserades flera globala initiativ i syfte att lyfta fram berättelser, aktiviteter och engagemang bland våra medarbetare för att bryta barriärer för välbefinnande och för ökad jämställdhet.