Vårt mål är att förbättra välbefinnandet genom ledande hygien- och hälsolösningar. Vi är övertygade om att vår vision kan stärkas med expertis och kunnande från ett brett urval av partner och nystartade företag som samarbetar med Essity.

Vi verkar som initiativtagare till utvecklingen av ett hållbart, innovativt ekosystem inom hygien- och hälsobranschen. Vår mission är att uppfylla konsumenternas snabbt föränderliga behov, genom att samarbeta med de starkaste utvecklingskrafterna och de intressenter som delar våra mål – hållbar utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av hygien- och hälsoprodukter och tjänster som skapar mervärde.