Vi anser att varje samarbetsmöjlighet är unik. Därför är vi på Essity alltid intresserade av att utvecklas genom partnersamarbeten. Oavsett om samarbetet rör nystartade företag eller mer etablerade bolag och befintliga lösningar eller gemensamma innovativa utvecklingsprojekt, inklusive direktinvesteringar. 

Vi ser till att rätt resurser allokeras så att varje nytt samarbete kan driva på utvecklingen inom hygien och hälsa.