We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 270.7 (-20.7 SEK) on 18-Jul-2019 17:29

Select region


Global Site


Tena educating nurses

Förbättrad inkontinensvård kan minska bördan för vårdgivaren och ge de drabbade möjligheten att fortsätta som aktiva samhällsmedlemmar.  Som ett av världens största hygien- och hälsoföretag inser vi att vi har ett ansvar att skapa diskussioner och innovation för att förbättra livskvaliteten och hygienstandarden runt om i världen. 

Inkontinens är ett vanligt hälsotillstånd som man inte ska behöva skämmas för. Där det finns tystnad, finns det isolering. Genom att sprida kunskap och prata om inkontinens kan vi öka medvetenheten och bryta ner kulturella tabun och stigman som hindrar människor att förbättra hygienstandarden runtom i världen. 

Varför är det viktigt att vi pratar om inkontinens?

Personer med inkontinens måste ofta ta itu med sina problem privat. Eftersom inkontinens sällan diskuteras, på grund av associerade stigman och tabun, kan det vara svårt för de drabbade att söka behandling eller stöd, även från vårdpersonal. Faktum är att så många som 55 % av männen och 45 % av kvinnorna känner sig illa till mods när de ska köpa inkontinensprodukter.

Genom att inte söka hjälp kan de som har inkontinens riskera att använda fel produkter eller inga alls, vilket försvårar tillståndshanteringen eller ökar bördan hos deras vårdgivare. För vissa kan inkontinens hanteras med rätta ändamålsenliga produkter. Det är dock viktigt att prata om inkontinens med en specialistläkare, eftersom det kan vara ett tecken på mer allvarliga hälsoproblem. 

Vad är inkontinens?

International Continence Society (ICS) har definierat urininkontinens som ”all ofrivillig förlust av urin”, men inkontinens kan också inkludera fekal (anal) inkontinens. Urin- och fekal inkontinens drabbar personer i alla åldrar och ger upphov till skamkänslor, beroende, stress, depression, social isolering och stigmatisering. Många indikatorer påvisar att andelen personer som drabbas av inkontinens ökar snabbt på grund av en åldrande och alltmer överviktig befolkning på global nivå.

Kan urininkontinens kontrolleras genom en minskning av vätskeintaget?

Man kan tro att om man minskar på vätskeintaget så kan urininkontinens kontrolleras. Men genom att dricka minst sex till åtta glas vatten per dag kan man faktiskt hjälpa blåsan att fungera korrekt. Andra fysiska aktiviteter, som t.ex. regelbundna bäckenbottenövningar, stärker bäckenbottenmuskulaturen och kan avsevärt minska inkontinensen, eller till och med få den att försvinna.