We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 290.9 (+0.6 SEK) on 13-Dec-2019 16:12

Select region


Global Site


young_teenage_girls_shopping_in_store_18.tif

Inom Feminine Care erbjuder Essity ett brett produktsortiment som inkluderar exempelvis bindor, trosskydd, tamponger, intimtvål och intimservetter. Essity är världens sjätte största aktör inom produktsegmentet, den tredje största i Europa och marknadsledare i Latinamerika.

Erbjudande och marknadsposition

Inom Feminine Care erbjuder Essity ett brett produktsortiment som inkluderar exempelvis bindor, trosskydd, tamponger, intimtvätt och intimservetter. Essity är världens sjätte största aktör inom produktsegmentet, den tredje största i Europa och marknadsledare i Latinamerika. En stor och växande andel av försäljningen sker på tillväxtmarknader som Latinamerika, Ryssland, Östeuropa, Mellanöstern och Asien. Exempel på regionala varumärken som stöds av Essitys globala varumärkesplattform är Libresse i Norden, Ryssland och Malaysia, Bodyform i Storbritannien, Nana i Frankrike, Mellanöstern och Nordafrika, samt Saba och Nosotras i Latinamerika.

Strategi

Essitys strategi är att vara det snabbast växande varumärket inom produktsegmentet feminine care globalt och att öka försäljningen med bibehållen god lönsamhet. Genom innovation arbetar vi med att förbättra kunderbjudandet och expandera produktkategorin med exempelvis intimservetter och intimtvål för att öka marknadsandel och varumärkeslojalitet. Genom att lansera innovativa produkter stärks Feminine Cares varumärken och marknadspositioner.

Under året lanserade vi tre innovationer, bland annat Discreet tamponger under Nana och Libresse varumärkena och Saba Buenas Noches. Genom Essitys varumärkesplattform för feminine care och globala reklamkampanjer nås fler konsumenter på olika geografiska marknader med samma produktförbättringar. Essity arbetar med att bryta de tabun som omger menstruation och sprida kunskap om hygien och menstruation. I Latinamerika, Asien och Europa genomförs utbildningsprogram som riktar sig till flickor om vad som händer i kroppen vid puberteten och när man får menstruation.