We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 305 (+0.7 SEK) on 19-Nov-2019 17:29

Select region


Global Site


Older_woman_washing_hands_in_bathroom__6.tif

Essity erbjuder ett brett sortiment av incontinence products under det globalt ledande varumärket TENA. TENA är ett ”billion dollar brand”, det vill säga ett varumärke som omsätter över en miljard dollar årligen. Essitys erbjudande, både produkter och tjänster, förbättrar livskvaliteten för konsumenter och minskar kostnaderna för de institutionella kunderna, till exempel vårdhem.

Erbjudande och marknadsposition

Essity erbjuder ett brett sortiment av incontinence products under det globalt ledande varumärket TENA. TENA är ett ”billion dollar brand”, det vill säga ett varumärke som omsätter över en miljard dollar årligen. Essitys erbjudande, både produkter och tjänster, förbättrar livskvaliteten för konsumenter och minskar kostnaderna för de institutionella kunderna, till exempel vårdhem. Essitys erbjudanden inkluderar även ett utbud av hudvårdsprodukter, våtservetter och tvätthandskar. Med TENA Solutions hjälper Essity vårdhem att tillhandahålla den bästa vården genom att erbjuda rutiner, analysverktyg och utbildning. Fördelarna inkluderar ett förbättrat välbefinnande för vårdtagarna, en bättre arbetsmiljö för vårdgivarna, minskad resursförbrukning samt en lägre totalkostnad. Essity är global marknadsledare inom marknaden för incontinence products med en global marknadsandel som är ungefär dubbelt så stor som den näst största aktörens. Essity är marknadsledare i Europa, Asien (exklusive Japan) och Latinamerika. I Nordamerika och i Asien (inklusive Japan) är Essity den fjärde största aktören.

Strategi

Essity prioriterar att stärka TENAs globala marknadsledande position genom att driva lönsam tillväxt och växa snabbare än marknaden. Tillväxt förväntas ske genom ökade marknadsandelar, öka penetrationen och expandera kunderbjudandet genom att öka försäljningen inom till exempel hudvårdsprodukter och våtservetter. Strategin är att öka onlineförsäljningen av incontinence products till konsumenter. För konsumenterna innebär detta lättillgänglig information om inkontinens och möjligheten att enkelt och diskret kunna beställa incontinence products från en av Essitys e-handelspartner eller en av TENAs 21 e-handelsplattformar världen över. Innovationsarbetet är viktigt och handlar om att förstå behoven hos kunder och konsumenter för att ständigt förbättra produkter och tjänster och utveckla erbjudandet för att ytterligare öka kundnöjdhet och varumärkeslojalitet.

Genom att lansera innovativa produkter och lösningar stärks TENA-varumärket och marknadspositionerna. Under året lanserade Essity åtta innovationer, bland annat TENA Lady Pants Discreet, TENA Lady Discreet och TENA Men Active Fit Pants.

I Nordamerika har Essity, under varumärket TENA, haft en mer utmanande situation och prioriterat att förbättra lönsamheten. Åtgärder har genomförts för att minska kostnader, avveckla icke lönsamma produkterbjudanden och satsa på färre men mer lönsamma produkter, vilket har lett till en förbättrad lönsamhet under 2017.

I och med att inkontinens i många delar av världen fortfarande är omgärdat av sociala stigman, är det viktigt att öka förståelsen och acceptansen för att höja livskvaliteten för de personer som lider av inkontinens. Vi gör detta genom att:

  • aktivt arbeta för att bryta de stigman som finns kring inkontinens och fortsätta att investera för att öka marknadspenetrationen. Centralt är tillhandahållande av information, marknadsföringsaktiviteter, utbildning och globala forum. För detaljhandeln arbetar Essity med information, annonsering och utveckling av alltmer diskreta, bekväma, lättanvända och effektiva produkter, alltid med kund- och konsumentnyttan i fokus.
  • anordna seminarier och utbildningsprogram för sjuksköterskor och professionella vårdgivare, inom ramen för hälso- och sjukvårdssystemen i olika länder.
  • arbeta med beslutsfattare och myndigheter i olika länder för att hjälpa till att etablera hållbara ersättningssystem.