We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 290.8 (-9.9 SEK) on 30-Mar-2020 18:04

Select region


Global Site


baby_woman_greenhouse_grapes_diaper.jpg

Essity erbjuder både öppna barnblöjor och byxbarnblöjor samt barnvårdsprodukter som våtservetter, schampo, lotion och barnoljor. Essity är världens femte största aktör inom området och är näst störst i Europa.

Erbjudande och marknadsposition

Essity erbjuder både öppna barnblöjor och byxbarnblöjor samt barnvårdsprodukter som våtservetter, schampo, lotion och barnoljor. Essity är världens femte största aktör inom området och är näst störst i Europa. I Europa erbjuder Essity barnblöjor under de egna varumärkena Libero och Lotus samt som detaljhandelns egna märkesvaror. Essitys starkaste marknad är Norden, där varumärket Libero är marknadsledande. Exempel på andra starka, regionala varumärken är Drypers i Sydostasien och Pequeñin i Sydamerika.

Strategi

Essity arbetar med att stärka de egna varumärkenas positioner både på mogna marknader och tillväxtmarknader, samt öka lönsamheten inom Baby Care. Strategin är att vara nummer ett eller två inom de utvalda marknader där vi är verksamma. Inom Baby Care är det viktigt att ha ett premium alternativt superpremiumerbjudande för att vara konkurrenskraftig. Genom ett kontinuerligt innovationsarbete utvecklar vi vårt erbjudande både för egna varumärken och för detaljhandelns egna märkesvaror.

Under varumärket Lotus lanserade Essity under 2017 ett nytt premium-sortiment – Lotus Baby Touch i Frankrike som inkluderar barnblöjor och våtservetter. Genom att lansera innovativa produkter stärks Baby Cares varumärken och marknadspositioner. Under året lanserade vi fem innovationer, bland annat en ny generation av Libero Up&Go. Under 2017 avvecklade vi hygienverksamheten i Indien, vilken till största del avsåg Baby Care. Anledningen till avvecklingen var bedömningen att lönsamhet inte kunde uppnås inom rimlig tid.