We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 233.8 (+6.1 SEK) on 17-Aug-2018 17:29

Select region


Global site


Family_eating_clementine_on_terrace_4.tif

Marknaden för personlig vård omfattar marknaden för Essitys verksamhetsområde inom Personal Care och marknaden för Tissue omfattar marknaden för Essitys verksamhetsområden inom konsumentpapper och professionell hygien.

Den globala hygien- och hälsomarknaden uppgick 2016 till cirka 112 miljarder euro, varav den globala marknaden för personlig vård uppgick till cirka 56,5 miljarder euro och den globala marknaden för mjukpapper uppgick till cirka 55,5 miljarder euro. Den globala marknaden för Personal Care är uppdelad i babyblöjor (cirka 23,0 miljarder euro), intimvård för kvinnor (cirka 12,8 miljarder euro), inkontinensprodukter (cirka 9,1 miljarder euro) och medicinska lösningar (cirka 11,6 miljarder euro). Den globala marknaden för mjukpapper är uppdelad i konsumentpapper (cirka 41,6 miljarder euro) och professionell hygien (cirka 13,8 miljarder euro).

Personal Care

Tillväxten i konsumtion av personliga vårdprodukter stöds av gynnsamma demografiska trender på nya och mogna marknader. Tillväxtpotentialen för personliga vårdprodukter är störst på tillväxtmarknader där marknadspenetrationen är betydligt lägre än i mogna marknader och där urbanisering, förbättrad infrastruktur och detaljhandel utvecklas snabbt. Ett exempel på den lägre marknadspenetrationen i tillväxtmarknader är att konsumtionsgraden för babyblöjor och inkontinensprodukter, per capita per år, i Asien bara är ungefär en femtedel, respektive en sjättedel, jämfört med den i Västeuropa. På mogna marknader har babyblöjor och produkter för intimvård för kvinnor uppnått en hög marknadspenetration. Marknadspenetrationen för inkontinensprodukter på mogna marknader är dock fortfarande låg för vissa produktsegment, särskilt bland män, vilket företaget tror kan bero på bristande kännedom och tabu i samband med inkontinens.

Tissue

Tillväxtpotentialen för mjukpappersprodukter anses vara störst på tillväxtmarknader där marknadspenetrationen är betydligt lägre än i mogna marknader och där urbanisering, förbättrad infrastruktur och detaljhandel utvecklas snabbt. Ett exempel på den lägre marknadspenetrationen på tillväxtmarknader är att förbrukningen av mjukpapper, per capita per år, i Östeuropa bara är ungefär en tredjedel, jämfört med den i Västeuropa. 

Konsumtionen av produkter och lösningar inom hygien och hälsa stöds av gynnsamma demografiska trender. Essity anser att följande faktorer är viktiga trender och drivkrafter på hygien- och hälsomarknaden:

  • Befolkningstillväxt
  • Åldrande befolkning
  • Ökad urbanisering
  • Ökad disponibel inkomst och högre levnadsstandard
  • Ökad kunskap om hälsa och hygien
  • Ökad förekomst av kroniska tillstånd
  • Tillgång till hälsovård
  • Förändringar i kund- och konsumentbeteende.
 

Ändringar i global demografi, såsom befolkningstillväxt – främst på grund av en lägre spädbarnsdödlighet och ökad livslängd – och högre disponibla inkomster, pekar på fortsatt god tillväxt på marknader inom personlig vård och mjukpapper.

Effekten av högre disponibla inkomster är att fler människor prioriterar hygien och hälsa när livsmedels- och bostadsbehov har blivit eller är på väg att bli tillgodosedda. Följaktligen ökar även efterfrågan på Essitys produkter på tillväxtmarknader. Tillväxt sker också på mogna marknader på grund av livsstilsförändringar och innovationer som leder till ökad användning av hygien- och hälsoprodukter.