Tillväxtmarknader

Tillväxtpotentialen är störst på tillväxtmarknaderna, där marknadspenetrationen av hygien- och hälsoprodukter är betydligt lägre än på mogna marknader och där urbanisering, infrastruktur, detaljhandel, online samt hälsovård utvecklas snabbt. Dessutom är trender som exempelvis ökad disponibel inkomst och befolkningsökning speciellt tydliga på tillväxtmarknaderna. Essity prioriterar tillväxt på utvalda tillväxtmarknader som Kina, Sydostasien, Latinamerika, Östeuropa och Ryssland.

Ett exempel på den lägre marknadspenetrationen på tillväxtmarknaderna är att konsumtionen av incontinence products i Asien är cirka en sjättedel av konsumtionen i Västeuropa. Ett annat exempel är att tissuekonsumtionen i Östeuropa endast är cirka en tredjedel av konsumtionen i Västeuropa.

Mogna marknader

På de mogna marknaderna har baby care och feminine care nått en hög marknadspenetration. För vissa produktsegment har incontinence products däremot fortfarande en relativt låg marknadspenetration på mogna marknader. Särskilt låg är den bland män, vilket Essity anser beror på låg medvetenhet och stigman kring inkontinens. Mycket tyder på att andelen drabbade ökar över hela världen som en följd av en åldrande befolkning.

Inom tissue sker tillväxt på mogna marknader genom förändrad livsstil och innovationer som leder till ett ökat användande.

Essitys marknadspositioner

Essity är global marknadsledare inom incontinence products med varumärket TENA samt inom professional hygiene med varumärket Tork. Även inom marknaderna för baby care, feminine care, medical solutions och consumer tissue har Essity starka varumärken och marknadspositioner. Essitys konkurrenter inom personal care inkluderar Kimberly-Clark, Mölnlycke, Procter & Gamble, Smith & Nephew, 3M och Unicharm. Konkurrenterna inom tissue inkluderar Georgia-Pacific, Hengan, Kimberly-Clark och Sofidel.