Ledande i alla kanaler
Essity överinvesterar i de snabbast växande kund-, kategori- och kanalsegmenten för att ta täten på attraktiva marknader och generera en lönsam tillväxt. Vår strategi är baserad på fyra utvecklingsområden: vara närvarande i alla relevanta kanaler (online och offline), växa med vinnande kunder, växa e-handelsförsäljningen snabbare än marknaden och öka vår ”Direct-to-Consumer”-försäljning. Essitys distributionskanaler för produkter och tjänster är detaljhandel, distributörer, apotek, sjukhus och e-handel. Under de senaste åren har vi gjort en förflyttning från traditionella distributionskanaler offline till fler digitala kanaler. Genom digital interaktion med kunder och konsumenter får vi också bättre kännedom om deras behov, utmaningar och förväntningar. Det hjälper oss att utveckla de bästa hygienoch hälsolösningarna, genomföra framgångsrikare kommunikationskampanjer och förbättra vår ”go-to-market” modell.

Ökad närvaro och högre försäljning online
Vi investerar ständigt i e-handel till nytta för våra kunder och konsumenter. Under året har Essity stärkt närvaron i onlinekanaler genom förvärven av Knix och Modibodi, två ledande bolag inom absorberande underkläder med hög försäljning inom e-handel och ”Direct-to-Consumer”. Essity har även lanserat Issviva, ett nytt varumärke för kvinnor i klimakteriet och en innovativ global e-handelsplattform som tillhandahåller kunskap, lösningar och produkter för kvinnor under klimakteriets olika faser.