We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 305 (+0.7 SEK) on 19-Nov-2019 17:29

Select region


Global Site


Vi arbetar för att nå en hållbar produktion av mjukpapper som bidrar till att förbättra vårt samhälle och vår miljö. För att lyckas med detta krävs att vi närmar oss innovationsarbetet på ett mer holistiskt sätt gällande vår jords resurser och det avfall som genereras. Detta ger oss en möjlighet att utveckla nya spännande lösningar bland annat på utmaningar som har varit olösta i årtionden – till exempel  den vanliga toalettrullen.

59% mindre avfall

Vi uppnår detta genom att arbeta för att få ut mer från mindre. Vårt innovationsarbete med att göra mjukpappers- och absorptionsprodukter mindre och tunnare är en del i detta arbete. När det gäller våra toalettrullar utan hylsa har vi lyckats skapa en produkt vars förpackning ger 59 procent mindre avfall samtidigt som den innehåller den dubbla mängden papper. Fördelarna med denna lösning är även optimering vid transport, vid lagring och dess minskade hyllplats i livsmedelsbutikerna.

Tork-PaperCircle-2880x1300.jpg

Genom våra innovationer strävar vi efter att skapa värde för både människor och miljö. Innovationerna har sin grund i vår förståelse för våra kunders behov samtidigt som vi hela tiden strävar efter att tillhandahålla bättre, säkrare och miljövänligare lösningar. Detta gör att Essity kan bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle.

Boy-with-roll-of-Lotus-Sans-Tube-2880x1300.jpg

Lotus Moltonel Sans Tube/Zewa Smart

Vårt första toalettpapper utan hylsa: ingen tom rulle som behöver slängas vilket innebär mindre avfall och mer papper. I nuläget är produkten lanserad i Tyskland och Frankrike. Hylsfritt toalettpapper är ett komplement till vår nuvarande portfölj och bygger på banbrytande teknologi.

SciencebasedTargets-2880x1300.jpg

Genom vårt partnerskap med organisationen Ellen MacArthur Foundation har Essity åtagit sig att arbeta mot målet att vid 2025 uppnå 100 procent återvinningsbarhet av våra förpackningar. Detta är viktiga delar av vårt arbete med att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling och då främst mål 12 hållbar konsumtion och produktion.

TorkCoreless-2880x1300.jpg

Tork Coreless

Tork Coreless eliminerar det onödiga; inga omslag, inget avfall, inga pluggar och inga kärnor betyder mindre att hantera.

Köper in certifierade fibrer

Under 2018 uppdaterade Essity sin inköpspolicy för färsk fiber och förstärkte sina mål. Vårt mål är att vår fiberförsörjning ska vara helt FSC® eller PEFC ™ -certifierad. Cirka 40% av alla fibrer som används i våra produkter globalt kommer från återvunnet papper. Essity investerar i ny teknik för att kunna använda ett bredare sortiment av returpapperskvaliteter. På så sätt utvidgar vi de typer av återvunnet material som kan användas samtidigt som vi uppfyller de stränga kvalitetskraven från våra kunder och konsumenter.