We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 278 (-2.1 SEK) on 10-Apr-2021 17:29

Select region


Global Site


Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag och leverantör av lösningar inom inkontinensvård. Vi har uppnått vår position genom att tillhandahålla kvalitativa lösningar till kunder och konsumenter och samtidigt arbeta mot stigman kring inkontinens.

Doctor-Patient-with-Tena-Men-2880x1300.jpg

400 miljoner personer runt om i världen lever med inkontinens.12 Trots att det är så vanligt förekommande är medvetenheten om behandlingar, utbildningar och lösningar fortfarande låg. För att kunna  lyfta diskussioner om hur vi kan förbättra välmående för personer som lever med inkontinens samarbetar vi med andra parter, till exempel i organisationer som Global Forum on Incontinence.

TenaMenInco-Pad-2880x1300.jpg

20% tunnare

De insikter vi samlat på oss gällande preferenser och livsstil hos användare av våra inkontinensprodukter tar vi även med oss i innovationsarbetet. Önskemålet om diskretion när det kommer till inkontinensprodukter har lett till att vi utvecklat inkontinensskydd som är 20 procent tunnare 13. Det gör att skydden kan användas på ett bekvämt sätt med en större variation av kläder samtidigt som det minskar vårt koldioxidavtryck för TENA-skydd med 31 procent.

Digital teknologi ger nya möjligheter

En annan aspekt av vårt arbete inom kontinensvård är nya innovationer och kontinuerlig utveckling av inkontinensskydd. Den ökande tillgången till digital teknologi ger nya möjligheter för innovationer inom kontinensvården. Under vårt varumärke TENA utvecklar vi äldrevården genom digital teknologi i den nya innovativa lösningen TENA SmartCare™. Där fästs återanvändbara sensorer på vilken TENA produkt som helst och ger information i realtid om när den används och när det är dags att byta skydd. Detta ger underlag för vårdrekommendationer och möjliggör optimerad produktanvändning. Lösningen har utvecklats i samarbete med våra kunder och teknologin som baseras på många års erfarenhet av TENA Identifi™.

Doctor-Patient-talking-TENA-2880x1300.jpg

Minska onödiga byten

Lösningen gör kontinensvården mer individuellt anpassad för varje vårdtagare och förbättrar samtidigt vårdgivarnas effektivitet. Vårdgivare kan därigenom prioritera sin arbetstid på att tillgodose vårdtagarnas sociala behov. Användningen av TENA Identifi™ leder också till en miljöfördel då den individanpassade vården medför en minskning av onödiga byten vilket gör att vårdtagaren använder färre produkter.

TENA-Women-lifestyle-2880x1300.jpg

TENA Lady

Inkontinens behöver inte hålla dig tillbaka och hindra dig från att leva livet precis som du vill.

Essity-SDG-approach.jpg

Bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling nummer 3 & 12

Genom våra utbildningsprogram och vårt arbete för att minska koldioxidavtrycket från våra inkontinenslösningar kan vi bidra till FN:s mål för hållbar utveckling mål 3 (god hälsa och välbefinnande) och mål 12 (hållbar konsumtion och produktion). Detta är en viktig del i vårt arbete med att bidra till det globala välbefinnandet då människor med inkontinens får möjlighet att leva aktiva och värdiga liv.

TENA-2880x1300.jpg

Vårt varumärke TENA

TENA har över 50 års erfarenhet och är världsledande inom inkontinensvård. Vi tillhandahåller produkter och tjänster för privatpersoner och hälso- och sjukvårdsorganisationer i 90 länder.

Vi brinner för att utveckla produkter och tjänster som minimerar effekterna av inkontinens på människors vardagsliv.