We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 282.6 (-0.1 SEK) on 13-Oct-2019 17:29

Select region


Global Site


För närvarande kommer ungefär 40 procent av det fiber vi använder i våra mjukpappersprodukter från återvunnet papper.

Recycle-Waste-2880x1300.jpg

Vi tror att hållbara mjukpappersprodukter går hand i hand med cirkularitet och att vår bransch kommer att behöva anpassa sig efter detta nya tankesätt och vi har satt ambitiösa mål för att kunna utveckla produkter och tjänster för ett cirkulärt samhälle. Det här kräver kreativt tänkande, nya affärsmodeller och smarta partnerskap. På lång sikt vill vi bli del av ett nytt system som fungerar helt utan avfall.

Vår syn på utveckling av hållbara mjukpappersprodukter är en del av vårt åtagande mot FN:s globala mål för hållbar utveckling mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) och mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald). När vi nu inleder arbetet med pappersproduktion av vetestrån bidrar vi även till mål 13 (bekämpa klimatförändringar), då energin som sparas genom att använda denna resurs leder till minskade utsläpp av växthusgas vilket är i linje med Parisavtalet.

Tissue-compilation-2880x1300.jpg

Våra varumärken

För mer information och tips på olika lösningar för pappersdukar i hemmet:

Edet

Zewa (Tyskland)

Lotus (Frankriek)

Plenty (Storbritannien)

EN-PaperTowelProductText-2880x1300.jpg

Världens första återvinningstjänst för pappershanddukar

Köper in certifierade fibrer

Under 2018 uppdaterade Essity sin inköpspolicy för färsk fiber och förstärkte sina mål. Vårt mål är att vår fiberförsörjning ska vara helt FSC® eller PEFC ™ -certifierad. Cirka 40% av alla fibrer som används i våra produkter globalt kommer från återvunnet papper. Essity investerar i ny teknik för att kunna använda ett bredare sortiment av returpapperskvaliteter. På så sätt utvidgar vi de typer av återvunnet material som kan användas samtidigt som vi uppfyller de stränga kvalitetskraven från våra kunder och konsumenter.

Halm från vete som fiberkälla

Genom att tillämpa ett cirkulärt synsätt öppnas nya möjligheter för hur vi ser på livscykeln för vanliga hushållsprodukter. Ett exempel är pappershanddukar som har tillverkats på samma sätt i flera årtionden. Detta har lett oss till att söka nya fiberkällor som till exempel halm från vete. Fram tills nu har hälften av all halm från vete använts till djurfoder och strö och resten har ansetts vara avfall. Vi ser här en möjlighet att sluta cirkeln för odlat vete genom att använda den halm som tidigare inte nyttjats, som råvara i våra produkter. 

Därför kommer vi att utveckla kvalitetsprodukter från vetestrån. Detta är process som kräver mindre energi och vatten för att skapa en mjukpappersprodukt och som har samma mjukhetsgrad styrka och färg, som om den tillverkas av träfiber.