We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 305 (+0.7 SEK) on 19-Nov-2019 17:29

Select region


Global Site


Sedan 2008 har vi minskat våra bindors förpackningar med 14 procent i Europa.18 Detta är en del av vår bredare ambition om att göra mer från mindre. Genom att tillverka en tunnare produkt har vi kunnat optimera transport, lagring och hyllplats i livsmedelsbutikerna, samtidigt som vi tillhandahåller en förstklassig produkt.

Adderar ett livscykelperspektiv

I likhet med våra andra produkter har även våra bindor förbättrats ur ett livscykelperspektiv. Detta innebär att vi mäter resurs- och avfallsförbrukning över hela produktens livslängd – från inköp av fibrer till kundens avfall. Vi är således väl medvetna om utmaningen kring vad man gör med bindan efter att den använts. Detta gäller särskilt tonåringar som inte alltid känner sig bekväma med att använda bindor i toalettutrymmen på skolan eller på offentliga platser. Över en femtedel av tonårsflickorna som upplevt ångest för att gå till skolan när de har mens oroar sig över att deras manliga skolkamrater ska få reda på att de har mens.

Femcare-Roll-Press-Go-2880x1300.jpg

Roll. Press. Go

Denna insikt har lett till utvecklingen av Roll.Press.Go, där omslaget till en binda kan rullas runt produkten efter användning och kasseras på ett diskret och hygieniskt sätt. Detta visar på vikten av att öka förpackningens funktionalitet för att minska avfallet eftersom bindan annars skulle rullas ihop med toalettpapper.

Viva La Vulva woman looking down pants-2880x1300.jpg

Vi arbetar för att bryta tystnaden och tabun kring menstruation, både för yngre personer i utvecklade samhällen och i bredare skala över samhällen där menstruation är mer än ett tabu, till exempel där kvinnor blir utfrysta under sin menstruation. Denna aspekt av mänskliga rättigheter är nödvändig för att få mer hållbara och rättvisa samhällen.

Bryter tabun

Genom vårt arbete med att utbilda ungdomar om puberteten har vi möjlighet att bidra till ett mer jämställt samhälle då vi kan bryta de tabun som uppstått på grund av felaktiga uppgifter eller av vidskeplighet. Förra året nådde vi ungefär 7,5 miljoner tonåringar i Mexiko genom vårt partnerskap med UNICEF där vi arbetade för öppnare konversationer om respektfulla relationer – i syfte att undgå våld i nära relationer.20   Att skapa hållbara lösningar för den personliga hygienen är en viktig del i vårt bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling mål  5 (jämställdhet) och mål 12 (hållbar konsumtion och produktion).