We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 302.4 (-3.3 SEK) on 04-Jul-2020 17:34

Select region


Global Site


Det mest effektiva sättet att undvika antibiotikaresistens är via förebyggande arbete. Enligt WHO är preventiva åtgärder också det mest kostnadseffektiva sättet för att förhindra antibiotikaresistens.

Cutimed-Product-bandaid-2880x1300.jpg

Preventiva åtgärder är viktiga

Av alla förebyggande insatser är innovativa hygienprodukter och tjänster samt tillgänglig information viktiga delar för att stoppa spridningen av infektioner och minimera behovet av antibiotika. 

Sjukhus och vårdinrättningar löper hög risk att sprida multiresistenta bakterier. Mer än 70 procent av de bakterieinfektioner som sprids inom sjukvården är resistenta mot minst ett läkemedel som vanligtvis används för att behandla dessa9. Detta gör att hygienrutiner och kontinuerlig utbildning om infektionsförebyggande måste prioriteras bland vårdgivare.

SiltecSorbact-Product-details-2880x1300.jpg

Förebygga infektioner i sår

Infektioner i sår förebyggs med hjälp av effektiv sårvård. Produkterna från våra varumärken Leukoplast och Cutimed utvecklas alltid med fokus på läkning och för att förhindra spridning av infektioner.

Utveckling av hållbara produkter och tjänster som förebygger spridning av sjukdomar och andra hälsorisker är en viktig del av Essitys arbete till att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling, mål 3 – god hälsa och välbefinnande. Essity bidrar till detta mål bland annat genom att förbättra hälsan och välbefinnandet för patienter

EN-WoundDressingProductText-2880x1300.jpg

Vi jobbar innovativt och utvecklar ständigt nya kundorienterade koncept