We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 302.4 (-3.3 SEK) on 04-Jul-2020 17:34

Select region


Global Site


De blöjor vi tillverkar är bra exempel på vår ambition att göra mer från mindre. Vårt innovationsarbete med att förbättra absorptionsförmågan genom tunnare produkter har resulterat i en tillverkning av blöjor som är 18 procent lättare än tidigare. Detta medför en minskning av energi- och transportkostnader, vilket i sin tur innebär en minskning av blöjproduktionens koldioxidavtryck med upp till 25 procent sedan 2008.

Baby-diaper-change-2880x1300.jpg

Minskar antalet onödiga blöjbyten

Vårt innovationsarbete syftar till att skapa värde för både människor och miljö. Strategin för vårt innovationsarbete bygger på att samla insikter från konsumenter kombinerat med resultat från livscykelanalyser och innovativ teknologisk utveckling. Slutresultatet blir en förstklassig lösning för våra kunder och konsumenter och samtidigt har minskad påverkan på miljön. 

Ett exempel på detta är våthetsindikatorn som finns på Liberoblöjor och som låter föräldrar veta när deras barn måste byta blöja. På detta sätt har barnet fortsatt torr hud samtidigt som avfallet minskar eftersom antalet onödiga blöjbyten minskar.

baby_woman_greenhouse_grapes_diaper.jpg

Nya sätt att deponera blöjor

Om vi blickar framåt vill vi hitta nya sätt att deponera blöjor på. Tillsammans med Renewi, ett företag som omvandlar avfall till produkt, arbetar vi i Nederländerna med ett pilotprojekt för återvinning där använda produkter återvinns och blir till nya material. Pilotprojektet väntas vara klart till slutet av 2020 och vi hoppas att det resulterar i minskat avfall från våra produkter och utveckling av nya material.

Vi strävar efter att ta fram innovativa lösningar och produkter som bidrar specifikt till att uppfylla våra mål för 2030: att återvinna 100 procent av avfallet från alla produktionsenheter genom material- och energiåtervinning.