We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 278 (-2.1 SEK) on 10-Apr-2021 17:29

Select region


Global Site


Blöjorna vi producerar illustrerar vår ambition att göra mer med mindre. Vårt innovationsarbete för att förbättra uppsugningsförmågan i tunnare produkter har gett blöjor som är 18 % lättare. Detta möjliggör minskning av vikten i transporter, vilket i slutändan har lett till en minskning av deras koldioxidavtryck med upp till 25 % sedan 2008.

Minskar onödiga blöjbyten

Vårt största innovationsarbete strävar efter att skapa värde för både människor och natur. I vår strategi för ett sådant innovationsarbete samlar vi ihop konsumentinsikter tillsammans livscykelbedömningar och ny teknisk utveckling. Slutresultatet är en överlägsen lösning för våra kunder och konsumenter som har en minskad miljöpåverkan. 

Indikatorn för våtförändring på våra Libero-blöjor gör det möjligt för föräldrar att veta när deras bebis behöver få blöjan bytt, vilket upprätthåller hudens hälsa hos barnet samtidigt som avfallet som produceras av onödiga byte av blöjor minskar.

Hitta nya sätt att slänga bort blöjor

Med tanke på framtiden vill vi hitta nya sätt att slänga bort blöjor. Vi samarbetar med avfall-till-produkt-företaget Renewi i Nederländerna för att återvinna begagnade produkter och skapa nya material i en återvinningspilot som planeras för slutet av 2020. Vi hoppas att detta kommer att bidra till mindre avfall från produkter och skapa nya material i framtiden.

Vi strävar efter att ta fram innovativa lösningar och produkter som bidrar specifikt till att uppfylla våra mål för 2030: att återvinna 100 % av avfallet från alla produktionsenheter genom material- och energiåtervinning.