We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 302.4 (-3.3 SEK) on 04-Jul-2020 17:34

Select region


Global Site


Varför inte låta våra egna produker berätta om hur de bidrar till att göra mer från mindre, bidra till ett cirkulärt samhälle och samtidigt öka välbefinnandet för människa och natur? Karaktärerna vi har gett våra produkter och deras miljöer är fiktiva. De belyser vissa åtgärder de har gjort för att minska deras miljöpåverkan och förbättra människors välbefinnande.

För mer information om den övergripande hållbarhetsstrategin samt våra mål på detta område, se vår Års- och hållbarhetsredovisning.

SV-PresentToiletPaper-2880x1300.jpg

Det vältaliga toalettpappret

Läs mer om hur innovativ design av toalett papper bidrar till en mer hållbar framtid.

SV-PresentWoundDressing-2880x1300.jpg

Experten på sårförband

Lär dig mer om hur innovativ sårvård bidrar till minskad spridning av bakteria och infektioner.

SV-PresentPaperTowel-2880x1300.jpg

Den återuppfunna pappershandduken

Lär dig mer om hur innovativa pappershanddukar och dispensrar minskar avfallet och transporterna.

SV-PresentBabyDiaper-2880x1300.jpg

Den pratglada blöjan

Lär dig mer om hur innovativa barnblöjor reducerar koldioxidutsläppen och ökar välbefinnandet hos familjer.

SV-PresentIncoPants-2880x1300.jpg

Den smarta byxblöjan för inkontinens

Läs mer om hur innovativt inkontinensskydd minskar avfall och förbättrar vården.

SV-PresentPeriodPad-2880x1300.jpg

Mensskyddsaktivisten

Lär dig mer om hur innovativa produkter och utbildningar om mens-relaterade ämnen bidrar till en hållbar framtid.