We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 223.8 (-2.1 SEK) on 23-Jan-2019 17:29

Select region


Global Site


Genom att investera i hygien och hälsa är vi inte bara medvetna om jämställdhet och mänsklig värdighet, vi investerar även i social utveckling.

Personlig upplevelse

Gert Bagge delar med sig av sina personliga erfarenheter om hur det är att leva med urinläckage som följd av prostatacancer samt hur han övervinner sociala hinder.

"För mig är samhälleliga vinster vad hygien och hälsa handlar om. Ofta är de resurser som krävs är mycket mindre än vi kanske tror. "

- Kersti Strandqvist, Senior Vice President Sustainability.

Läs mer
Women-showing-their-bracelets-wsscc-2018-2880x1300.jpg

Hygien- och hälsorapporten 2018–2019

Rapporten belyser det viktiga i att prioritera hygien och hälsa genom livets gång. Den visar hur insatser inte bara kan främja personligt välbefinnande utan även samhällelig utveckling, dvs. bidra till FN:s mål för hållbar utveckling. 

Den ämnar också influera den offentliga politiken för att höja standarden på hygien och hälsa globalt.

Läs rapporten:
Engelska | Franska | Spanska

WSSCC-logo.jpg

WSSCC & Essity samarbete

WSSCC och Essity har ett samarbete kring att förbättra hygien- och hälsoläget genom hela livscykeln. WSSCC är den enda delen av FN som enbart är avsedd för sanitet och hygien och hälsobehov. Vi strävar efter att komplettera vår kunskap och kompetens inom ämnet, stärka vår trovärdighet och förbättra vårt gemensamma nätverk och få tillgång till relevanta beslutsfattare och forum.

Besök https://www.wsscc.org/
Part4Prog-Infograph-Cover-2880x1300.jpg

Health and Hygiene Insights 2018/19

Utforska infografiken

Undersökning

Utforska resultatet från Essentials Initiative Survey 2018 och testa dina kunskaper! Hur tror du att folk svarade?

Utforska undersökningen