We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 285.4 (+1.3 SEK) on 18-Sep-2019 11:39

Select region


Global Site


Från och med den 8 november till den 21 januari kommer Fotografiska museet i Stockholm att visa utställningen Hygiene – A Circle of Life. Utställningen är en del av ett långsiktigt partnerskap mellan Essity och Fotografiska, som siktar på att kasta ljus över hur hygien och hälsa påverkar människors välmående och för att göra utmaningarna och tabun kring hygien och hälsa mer synliga.

Utställningen fokuserar på det faktum att oavsett var du befinner dig i livet så beror din hälsa på hygien – din egen personliga hygien och andras. Utöver att vara livsviktig spelar även hygien en viktig roll i socioekonomisk utveckling. Men många tabun, traditioner och myter står i vägen för denna viktiga utveckling.

Det här är den första av tre utställningar som kommer att visas under en treårsperiod. Partnerskapet ligger helt i linje med Essitys fokus på hygien, hälsa och välmående och initiativet Hygiene Matters samt museets plattform ”Fotografiska for Life”, som siktar på att kasta ljus över utmaningar för människor och samhället runtom i världen. Genom detta partnerskap hoppas vi kunna nå en bredare grupp och bidra till en global dialog om ökad medvetenhet och framgång i frågor relaterade till hygien, hälsa och välmående.

Hur viktigt är det med hygien?

Vi frågade människor på gatan om deras kunskap om hygienstatistik såsom procentandel föräldrar som talar med sina döttrar om mens och antalet barn som undviker skoltoaletterna dagligen. Kolla om de svarade rätt!

VoicesAboutHygiene-2880x1300.jpg

Röster om ”Hygiene – a Circle Of Life”

Lyssna på panelcitat från Norrsken Foundation, Gapminder, Water Supply and Sanitation Collaborative Council och Essity. Och träffa Edwina White som talar ut om sin personliga situation att ha levt med inkontinens under många år.