Essity B 283.3 (+12.8 SEK) on 25-Oct-2021 17:29

Select region


Global Site


Products talks Sustainability

Våra produkter berättar om hur de bidrar till att minska koldioxidavtrycket.

Hand to Hand

Paul Hansen, Fotografiska och Essity-utställningen om hygien och sanitet.

Deltagande för framsteg

Att investera i hygien och hälsa innebär att investera i sociala framsteg.

Genom att investera i hygien och hälsa har vi inte bara jämställdhet och människors välbefinnande i åtanke, vi investerar även i social utveckling.

Slices of life

Att komma över hygienbarriärer i vardagen och leva livet fullt ut.

”Hygiene – A Circle of Life”

Essitys och Fotografiskas utställning om människors personliga hygienberättelser.

Essity och Fotografiska har ett 3-årigt avtal att genom konstnärliga fotoutställningar illustrera hur hygien och hälsa spelar en viktig roll för att förbättra människors välbefinnande.