We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 233.8 (+6.1 SEK) on 17-Aug-2018 17:29

Select region


Global site


Undersökningen 2016-17 genomfördes via webbpaneler i 12 olika länder, med totalt 12 000 respondenter. Nationella kvoter användes för att få en korrekt representation av ålder och kön. Frågor fokuserade på tabuer och stereotyper inom hygien, hygien hemma, offentlig och personlig hygien och menstruation och aktivt liv. Undersökningen planerades, övervakades och analyserades av konsultföretaget United Minds och de uppgifter som samlats in via digitala frågeformulär med hjälp av undersökningsleverantören CINT.

Läs hela Hygiene Matters 2016-2017 rapporten

Årets rapport kommer att släppas i maj 2018. För att betona vårt engagemang för hälsa och hygien, ändrar vi Hygien Matters till att bli Essentials Initiative eftersom hygien och hälsa är avgörande för att förbättra välbefinnandet för alla, överallt.