Med hygien- och hälsorapporten 2018–2019 fortsätter vi vårt arbete. Vi erbjuder nya insikter genom att kombinera forskningsresultat, statistik, framgångsrika fall och vittnesmål från människor vars röster sällan hörs. Vi lyfter också fram lösningar och åtgärder som vi tycker är avgörande för att förbättra hygien- och hälsostandarder runt om i världen och genom livets olika skeden. Vår ambition är att inspirera och bjuda in fler aktörer till dialogen, partnerskap och att finna hållbara lösningar under framåtskridandet.

I de globala målen för hållbar utvecklings era är det väsentligt att arbeta tillsammans och vi förs samman av vår tro på att vi kan utnyttja varandras styrkor. Tillsammans och individuellt kommer vi att utnyttja rapportens insikter och lösningar för att använda i kampanjer för att höja allmänhetens medvetenhet, för politisk påverkan och i vårt arbete i samhället.

Sedan 2014 har Essity och WSSCC samarbetat för att främja en global dialog kring hygien- och hälsofrågor samt möjligheter för organisationer, branscher och länder. Under 2016 utvecklade vi samarbetet ytterligare genom att gemensamt publicera rapporten Hygiene Matters: Joining Forces for Progress.

Om undersökningen

En av källorna till den här rapport är en global undersökning utförd av Essity mellan den 20 november och 4 december, 2017 via webbpaneler i 15 länder, där totalt 15 530 svar samlades in. Nationella kvoter har använts för att få en korrekt representation av ålder och kön för allmänheten i åldrarna 16–85 år. De länder som ingick i undersökningen var Australien, Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Mexiko, Nederländerna, Ryssland, Spanien, Sydafrika, Sverige, Storbritannien och USA. Undersökningen genomfördes och analyserades av konsultföretaget United Minds, och uppgifterna samlades in via digitala frågeformulär med hjälp av undersökningsleverantören Cint.