We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 302.9 (-3.5 SEK) on 21-Sep-2020 13:09

Select region


Global Site


Varje dag hindras miljoner män, kvinnor och barn från att gå till jobb, skola eller att ta del av sociala aktiviteter på grund av hygien- eller hälsorelaterade bekymmer. Dessa bekymmer eller problem kan bero på bristen på rena toaletter eller tillgång till hygienprodukter, men även kulturella tabun och stigman. För många resulterar detta i uteslutning från samhället och för samhället leder detta till en ekonomisk förlust och ökade kostnader. Det betyder att det finns både ett mänskligt och ett affärsperspektiv på att investera i hygien och hälsa samt att sprida kunskap om detta.

Genom Essitys ”Essentials Initiative” genomför vi en global dialog för att öka medvetenheten om vikten av hygien och hälsa och dess koppling till välbefinnande. Två bärande områden i vårt ”Essentials Initiative” är en global attitydundersökning om hygien och hälsa och en rapport. Rapporten delger det ekonomiska värdet av att investera i dessa områden, bryta tabun och stigman, såväl som innovativa lösningar för alla livets stadier. Rapporten är framtagen i samverkan med FN-organet Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC). WSSCC är det främsta FN-organ som enbart arbetar med sanitets- och hygienfrågor. Under 2018 döpte vi om vårt initiativ Hygiene Matters till Essentials Initiative för att betona att även hälsoaspekten omfattas.

Kunskap är nyckeln

Kunskap är nyckeln till att öka hygien- och hälsostandarden världen över, samtidigt som detta skapar affärsmöjligheter. Under 2017 gav Essity hygien- och hälsoutbildning till mer än 2,5 miljoner män, kvinnor och barn, föräldrar och vårdgivare världen över.

Vårt arbete inom Feminine Care inkluderar att utbilda tonårsflickor om menstruation, ge dem tillgång till mensskydd och hjälpa till att skapa en värld där menstruation kan diskuteras öppet. Till exempel har Essity skolprogram som informerar flickor om de fysiska och emotionella förändringar som flickor upplever under puberteten och påvisar den positiva kopplingen mellan hygien, de korrekta hygienprodukterna och välbefinnande.

Inkontinens påverkar 4–8 procent av världens befolkning, vilket motsvarar ungefär 400 miljoner människor. Essity erbjuder lösningar för att hantera inkontinens och arbetar för att försäkra att så många människor som möjligt ges rätt vård och en värdig existens. Vi är exempelvis en del av Global Forum on Incontinence (GFI), ett ledande globalt forum för utbildning och debatt om inkontinensvård, där patienter, vårdgivare och experter, politiker, lagstiftare och andra intressegrupper från hela världen möts och utbyter erfarenheter och diskuterar forskningsresultat och framtida lösningar. 

Inom Professional Hygiene inkluderar vårt utbildningsprogram handhygien. Vi är delaktiga i Private Organizations for Patient Safety (POPS), ett initiativ som stöds av WHO, för att rädda patienters liv och skydda anställda inom vårdsektorn. POPS omfattar företag som tillsammans tillhandahåller information och skapar medvetenhet om korrekta rutiner för handhygien inom vården.

Närvaro på nya marknader

Varje dag använder flera hundra miljoner människor världen över våra produkter och lösningar. Vi vill växa och erbjuda hygien- och hälsoprodukter anpassade för varje kunds behov och därigenom hjälpa till att höja medvetenheten om hygien- och hälsostandarder där vi är verksamma. Användandet av hygien- och hälsoprodukter är lägre på nya marknader än på mogna marknader. Ökad inkomst leder till att fler människor prioriterar hygien och hälsa, och minskad fattigdom leder till större användning av våra produkter och lösningar.

Partnerskapet mellan Essity och WSSCC

WSSCC och Essity började arbeta tillsammans 2014 för att bryta tystnaden om hantering av menstruationshygien och partnerskapet har sedan dess utvecklats. Partnerskap är ett av FN:s Globala mål för hållbar utveckling och tillsammans kommer Essity och WSSCC effektivt att inspirera beslutsfattare och förkämpar att agera, antingen politiskt, praktiskt eller till och med genom att förespråka för hygien. Genom att sammanslå WSSCC:s tekniska expertis om sanitet och hygienfrågor i utvecklingsländer, med Essitys globala varumärken, kunnande och engagemang i hållbarhet, utbildning och innovation, kommer vi tillsammans att öka medvetenheten kring tabun om personlig hygien och göra en meningsfull skillnad. 

Med lanseringen av rapporten Hygiene Matters planerar Essity och WSSCC att starta en global diskussion tvärs över organisationer, sektorer och länder kring hygienfrågor och möjligheter, dela framgångar och öppna dialogen om vad som ofta är ett outtalat ämne: personlig hygien.

Mer om WSSCC

Fakta om Essitys undersökning Hygiene Matters 2016/17

Undersökningen 2016 genomfördes mellan den 31 maj och 13 juni 2016 genom webbpaneler i 12 olika länder och svar samlades in från totalt 12 000 respondenter. Nationella kvoter användes för att få en korrekt representation av ålder och kön. Frågor i undersökningen 2016 var centrerade kring hygientabun och stereotyper, hygien hemma, allmän hygien, personlig hygien samt menstruation och ett aktivt liv. Undersökningen har planerats, övervakats och analyserats av konsultföretaget United Minds och data har samlats in genom digitala enkäter med hjälp av marknadsundersökningsföretaget CINT.

Läs den fullständiga rapporten Hygiene Matters

Ladda ner pressmaterialet