We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 223.8 (-2.1 SEK) on 22-Jan-2019 17:29

Select region


Global Site


Menstrual Hygiene Seminar - Cape Town

Det finns ett obestridligt samband mellan hygien och bättre hälsa och välbefinnande. Som ett av världens största företag som erbjuder hygienlösningar, har Essity den kunskap, erfarenhet och engagemang som krävs för att bidra till att höja hygienstandarden i världen och vi är fullt engagerade i att göra detta.

Essity har samlat en mängd insikter och sedan 2008 startat debatten om hygienens roll och betydelse ur ett globalt perspektiv genom vårt initiativ Hygiene Matters. För att verkligen göra skillnad måste vi ständigt driva framåt och fråga oss: Hur kan vi göra framsteg inom hygienfrågor? I årets Hygiene Matters-rapport strävar vi efter att öka medvetenheten om åtgärder av viktiga intressenter, genom att betona värdet av att investera i hygien och visa upp innovationer och transformativa lösningar.

Partnerskapet mellan Essity och WSSCC

WSSCC och Essity började arbeta tillsammans 2014 för att bryta tystnaden om hantering av menstruationshygien och partnerskapet har sedan dess utvecklats. Partnerskap är ett av FN:s Globala mål för hållbar utveckling och tillsammans kommer Essity och WSSCC effektivt att inspirera beslutsfattare och förkämpar att agera, antingen politiskt, praktiskt eller till och med genom att förespråka för hygien. Genom att sammanslå WSSCC:s tekniska expertis om sanitet och hygienfrågor i utvecklingsländer, med Essitys globala varumärken, kunnande och engagemang i hållbarhet, utbildning och innovation, kommer vi tillsammans att öka medvetenheten kring tabun om personlig hygien och göra en meningsfull skillnad. 

Med lanseringen av rapporten Hygiene Matters planerar Essity och WSSCC att starta en global diskussion tvärs över organisationer, sektorer och länder kring hygienfrågor och möjligheter, dela framgångar och öppna dialogen om vad som ofta är ett outtalat ämne: personlig hygien.

Mer om WSSCC

Fakta om Essitys undersökning Hygiene Matters 2016/17

Undersökningen 2016 genomfördes mellan den 31 maj och 13 juni 2016 genom webbpaneler i 12 olika länder och svar samlades in från totalt 12 000 respondenter. Nationella kvoter användes för att få en korrekt representation av ålder och kön. Frågor i undersökningen 2016 var centrerade kring hygientabun och stereotyper, hygien hemma, allmän hygien, personlig hygien samt menstruation och ett aktivt liv. Undersökningen har planerats, övervakats och analyserats av konsultföretaget United Minds och data har samlats in genom digitala enkäter med hjälp av marknadsundersökningsföretaget CINT.

Läs den fullständiga rapporten Hygiene Matters

Ladda ner pressmaterialet