We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 302.4 (-3.3 SEK) on 04-Jul-2020 17:34

Select region


Global Site


Som en del av Essentials Initiative har vi som målsättning att förbättra hygienstandarden världen över genom att öka medvetenheten om viktiga hygien- och hälsoevenemang. Dessa evenemang skapar inte bara medvetenhet om våra hygieninitiativ, utan skapar också möjligheter till samarbeten mellan hygienexperter och män, kvinnor och barn från alla levnadsstandarder, för ökad hygien och hälsa i vardagen.

handwashing-in-preschool-china.JPG

Internationella handtvättardagen

Internationella handtvättardagen – ett initiativ som fokuserar på det viktiga med handhygien, dess påverkan och konsekvenser

Tena educating nurses

World Continence Week

Internationella kontinensveckan – genom att starta diskussioner och verka för innovation kan förbättrad inkontinensvård minska vårdgivarens börda och ge de drabbade möjligheten att fortsätta vara aktiva samhällsmedlemmar.

150916tork_1245.jpg

Internationella handhygiendagen

Internationella handhygien-dagen – främja kampen mot vårdrelaterade infektioner genom att praktisera god handhygien, vilket även minskar behovet av antibiotika

Libresse-Test_Tube_Pad_R03.jpg

Internationella mensdagen

Mensdagen – vi vill bryta ner de tabun och stereotyper som finns kring menstruation genom att få bort stigmat kring menstruation och ersätta ord med handling.