Essity B 274.5 (+5.8 SEK) on 25-Jan-2022 17:29

Evenemang

Som en del av Essentials Initiative har vi som målsättning att förbättra hygienstandarden världen över genom att öka medvetenheten om viktiga hygien- och hälsoevenemang.

Dessa evenemang skapar inte bara medvetenhet om våra hygieninitiativ, utan skapar också möjligheter till samarbeten mellan hygienexperter och män, kvinnor och barn från alla levnadsstandarder, för ökad hygien och hälsa i vardagen.

Internationella handtvättardagen

Ett initiativ som fokuserar på det viktiga med handhygien, dess påverkan och konsekvenser

World Continence Week

Genom att starta diskussioner och verka för innovation kan förbättrad inkontinensvård minska vårdgivarens börda och ge de drabbade möjligheten att fortsätta vara aktiva samhällsmedlemmar.

Internationella handhygiendagen

Främja kampen mot vårdrelaterade infektioner genom att praktisera god handhygien, vilket även minskar behovet av antibiotika

Internationella mensdagen

Vi vill bryta ner de tabun och stereotyper som finns kring menstruation genom att få bort stigmat kring menstruation och ersätta ord med handling.