WSSCC och Essity har identifierat några gemensamma områden att samarbeta kring, som t.ex. att förbättra hygien- och hälsostandarderna över hela livscykeln. 
Våra marknadsfokus kompletterar varandra. Att förbättra hygienstandarden är universellt och de gemensamma nämnarna är mer vanliga än skillnaderna, oavsett marknadsutveckling. 
Sekretariatet, som är baserat i Genève, är representerat (genom sina medlemmar) i 150 länder och förespråkar förändring samt underlättar lokala lösningar för miljontals människor som saknar tillgång till god sanitet och hygien, över människors hela livscykel.
Essity samarbetar med WSSCC genom att komplettera med vår kunskap och expertis inom ämnet, bygga upp trovärdighet och förbättra vårt gemensamma nätverk samt få åtkomst till relevanta beslutsfattare och forum.