We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 218.4 (+2.3 SEK) on 21-Nov-2018 17:29

Select region


Global site


Ingen ersättning har utgått till ledande befattningshavare i Essity för arbete i detta bolag under åren 2015 och 2016. Ersättning till ledande befattningshavare i Essity för 2017 har i sin helhet utgått från Essity.

Sammanställning över ersättningar och övriga förmåner under året 2017

SEKFast lönRörlig ersättning1Övriga förmåner4Summa lön och ersättningar
Vd och koncernchef12,000,00010,152,000290,13722,242,137
Övriga ledande befattningshavare*)55,925,89745,407,3573)

2,636,314

103,969,568

Totalt67,925,89755,559,3572,726,451126,211,705

*13 personer under 2017.

1) Rörlig ersättning är hänförlig till verksamhetsåret 2017, men utbetalas under 2018.

2) Varav LTI-program 6 000 000 SEK.

3) Varav LTI-program 27 962 950 SEK.


Pensionskostnad 2017

SEK
Vd och koncernchef Magnus Groth25 036 001
Övriga ledande befattningshavare (13 st)315 806 197
Summa20 842 198

1) Pensionskostnaden avser den kostnad som påverkat 2017 års resultat, exklusive särskild löneskatt.

2) Utestående pensionsförpliktelser uppgår till 18 858 000 SEK.

3) Utestående pensionsförpliktelser uppgår till 77 684 265 SEK.

Contacts

Jan Carlson

Senior Legal Counsel

jan.carlson@essity.com
Direct: +46 8 788 52 59