We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 275.5 (-22.8 SEK) on 23-Oct-2020 17:29

Select region


Global Site


Stigman kopplade till inkontinens och mens orsakar fortfarande social isolering och passivitet. Följden blir att människor inte deltar fullt ut i samhället, vilket leder till miljontals förlorade arbets- och skoldagar varje år. Trots förbättringar finns det fortfarande utrymme att utveckla människors rutiner kring handhygien. Det går också att göra mer för att få unga människor att bli mer varsamma när pandemin fortsätter. Det är några av observationerna i undersökningen Essentials Initiative Survey 2020–2021.

I undersökningen, som genomförs vartannat år, ställer Essity frågor om sambandet mellan hygien, hälsa och människors välbefinnande till över 15 000 deltagare i 15 länder. I år gjordes ytterligare en undersökning där 10 000 personer i tio länder svarade på frågor om sin attityd och sitt beteende under covid-19.

Undersökningen omfattar ämnesområdena inkontinens, mens, åldersskillnader, folkhälsa och hållbarhet. Särskilt fokus ägnas åt att undersöka stigman och tabun.

– Stigman, särskilt runt inkontinens och mens, gör tyvärr att många undviker sociala aktiviteter och isolerar sig. Undersökningen visar tydligt att det återstår mycket arbete för att bana väg för ett ökat välbefinnande. Vi måste bredda kunskapen kring de lösningar som faktiskt hjälper och som gör vardagen bättre för många, säger Joséphine Edwall-Björklund, kommunikationsdirektör på Essity.

Årets undersökning visar också var det finns potential att förbättra attityder och hygienbeteenden när det gäller covid-19.

– Vi har under många år bedrivit undervisning om hur viktigt det är att tvätta händerna ordentligt, och nu är det viktigare än någonsin. Tillsammans med våra samarbetspartners kommer vi att fortsätta erbjuda utbildning för att framförallt unga människor tidigt skaffar sig goda rutiner för handhygien. Det är ett bra sätt att minska spridningen av coronaviruset och även andra infektioner, säger Joséphine Edwall-Björklund.

     Utdrag ur undersökningen:

 • 42 procent av kvinnorna har avstått från att gå till jobbet/skolan på grund av mens
 • 1 av 3 av dem som har avstått från att gå till jobbet/skolan på grund av mens, säger att det beror på att de saknar tillgång till rena och säkra toaletter
 • 1 av 3 som avstår från att gå till skolan eller jobbet på grund av mens gör det till följd av sociala stigman
 • 38 procent av personer som lider av inkontinens undviker kollektivtrafiken
 • 87 procent har avstått från att använda en offentlig toalett varav 43 procent av dem gjorde det för att det inte fanns toalettpapper eller tvål

Covid-19-relaterat

 • I genomsnitt tvättar människor händerna tio gånger om dagen, en ökning jämfört med handhygienrutinerna före pandemin
 • 62 procent tvättar händerna i 20 sekunder eller mer, den tid som rekommenderas för handtvätt
 • Män tvättar händerna nio gånger om dagen och kvinnor tolv gånger om dagen.
 • Personer i åldrarna 18–25 år tar i hand, går nära andra, kramas, kysser varandra, rör vid föremål eller ytor och rör vid främlingar i högre grad än andra åldersgrupper
 • Över 40 procent avstår från att gå på gym, använda offentliga toaletter och resa med kollektivtrafik
 • 60 procent skulle känna sig tryggare med att besöka offentliga platser med mycket folk om det fanns fler möjligheter att tvätta eller desinficera händerna
 • Människor litar lika mycket på experterna som de litar på sin egen magkänsla när det gäller rekommendationer för god handhygien

Klicka här för att ta del av undersökningen

Om undersökningen
I den här globala webbundersökningen som genomförs vartannat år samlar vi in svar från allmänheten från cirka 15 000 svarande i 15 länder i åldrarna 16–85 år. Den senaste Essentials Initiative-undersökningen omfattar en mängd ämnen som sträcker sig från hållbarhet, offentlig hygien, inkontinens och allmänna hälsostigman. Studien lyfter fram attityder, beteenden och funderingar inom en lång rad hygien- och hälsoområden. Fältundersökningen utfördes under december 2019 till januari 2020 och kompletterades i juli 2020 av djupintervjuer i tio länder med frågor om hygien och hälsa i samband med coronapandemin.

Share this