We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 288.4 (-0.4 SEK) on 07-Aug-2020 11:19

Select region


Global Site


Enligt Essitys bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juli månad har på aktieägares begäran 1 662 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 257 960 198.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 702 342 489, varav 61 735 301 aktier av serie A och 640 607 188 aktier av serie B.

Notera: Informationen är sådan som Essity ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2020, klockan 08:00.