Essity B 287.5 (+3.4 SEK) on 12-May-2021 13:00

Select region


Global Site


Hygien- och hälsobolaget Essity presenterar idag ytterligare information om programmet Manufacturing Roadmap inklusive arbetet med optimering och effektivisering av bolagets samtliga cirka 60 helägda produktionsanläggningar samt logistik och distribution. Programmet löper till 2025 och förväntas bidra till Essitys totala årliga kostnadsbesparingar om 500–1 000 MSEK genom optimerad produktionsstruktur, produktivitetsförbättringar samt råmaterial- och energibesparingar.

  Åtgärderna möjliggör tillväxt utan att investeringarna ökar i samma takt. Rörelsekapitalet förväntas minska med mer än 1 000 MSEK. Målet är även att genom nya produktionssätt minska exponeringen mot vedbaserad färskfibermassa med cirka 10 procent, vilket resulterar i minskad volatilitet för bolagets lönsamhet. 
 
- Med programmet ”Manufacturing Roadmap” effektiviserar vi Essitys värdekedja. Vi kommer att uppnå en ännu högre kvalitet och servicenivå till kunder och konsumenter samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan och stärker lönsamheten, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, Essity.

Programmet kommer även leda till att bolagets hållbarhetsmål inom Science Based Targets uppnås snabbare. Ett aktuellt exempel är att Essity ersatt naturgas med biogas vid bolagets mjukpappersanläggning Lilla Edet i Sverige, vilket reducerar utsläppen av fossilt CO2 till noll vid normal drift. 

Share this