We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 264.8 (-2.2 SEK) on 21-Apr-2019 12:59

Select region


Global Site


Essitys årsstämma ägde idag rum på Stockholm Waterfront Congress Centre, i Stockholm.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.

Stämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2018 om 5,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 8 april 2019. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 11 april 2019.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelseledamöterna Ewa Björling, Pär Boman, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Lars Rebien Sørensen, och Barbara Milian Thoralfsson omvaldes. Pär Boman omvaldes som ordförande.

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2020.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.essity.com, inom två veckor.

Talet som vd och koncernchef Magnus Groth höll vid årsstämman finns tillgängligt på bolagets hemsida www.essity.com.