We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 217.4 (-1 SEK) on 20-Oct-2018 17:29

Select region


Global site


Essitys årsstämma ägde idag rum på Stockholm Waterfront Congress Centre, i Stockholm.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017.

Stämman beslutade om en utdelning på SEK 5,75 per aktie för räkenskapsåret 2017. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 16 april 2018. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 19 april 2018.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelseledamöterna Pär Boman, Ewa Björling, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Lars Rebien Sørensen, Louise Svanberg och Barbara Milian Thoralfsson omvaldes. Pär Boman omvaldes som ordförande.

Registrerade revisionsbolaget EY AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2019.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.essity.com, inom två veckor.

Talet som vd och koncernchef Magnus Groth höll vid årsstämman finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.essity.com.