We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 262.4 (+2.4 SEK) on 19-Feb-2019 17:33

Select region


Global Site


Asaleo Care Ltd, ett hygienbolag som är noterat på Australian Securities Exchange, publicerade den 21 augusti 2018 sin rapport för det första halvåret 2018. Essity äger cirka 36 procent av Asaleo Care och innehavet redovisas som ett intressebolag.

I Asaleo Cares halvårsrapport 2018 redovisas nedskrivningar. Som en följd av detta kommer Essity redovisa en jämförelsestörande post uppgående till cirka -260 MSEK under det tredje kvartalet 2018.