We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 267.8 on 25-Mar-2019 18:00

Select region


Global Site


Idag öppnar hygien- och hälsobolaget Essity årsmötet av United Nations Foundations dialog om FN:s globala hållbarhetsmål. Mötet äger rum vid FN:s högkvarter i New York och samlar näringsliv, regeringar, myndigheter, civilsamhälle och intresseorganisationer för att utbyta erfarenheter och perspektiv kring hur målen ska uppnås.

Essitys produkter, kunskap och engagemang bidrar till ökad hygien- och hälsostandard världen över. Förra året utbildade bolaget 2,5 miljoner människor om handhygien, inkontinensvård, menstruation, pubertet och föräldraskap. För tredje året i rad är Essity sammankallande partner till UN Foundations globala dialog, ett samarbete som syftar till att öka människors välbefinnande genom hygien och hälsa. Essity har även bjudit in ett antal kunder för att skapa en gemensam förståelse för hållbarhetsmålen och det ansvar vi kan ta tillsammans.

- Den globala dialogen är viktig för att utbyta erfarenheter och identifiera ytterligare konkreta möjligheter att gå från ord till handling. När FN lanserade sina 17 hållbarhetsmål för tre år sedan etablerades ett tydligt ramverk för att möta världens utmaningar. För Essity är sex av målen nära kopplade till vår verksamhet inom hygien och hälsa, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, Essity.

Dialogen sker bland annat genom ett antal seminarier, varav Essity leder ”The power of partnership to save lives from preventable deaths: the business case for WASH (water, sanitation and hygiene)”.