We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 281.1 (-7.7 SEK) on 15-Sep-2019 17:29

Select region


Global Site


Essity och UNICEF i Mexiko har ingått nytt avtal för att gemensamt sprida kunskap om vikten av god handhygien och bryta tabun kring menstruation. Samarbetet innebär att under de kommande tre åren ska 4 000 elever och 500 lärare i Mexico City och Chihuahua att utbildas om attityder och vanor i samband med menstruation och handtvätt.

Samarbetet går under namnet ”Hygiene is our right”, och lyfter barn och ungdomars rättigheter kring hälsa, utbildning och jämställdhet. Bristande tillgång till vatten och hygienfaciliteter i skolor kan bidra till bland annat högre frånvaro och sämre skolresultat. Enligt UNICEF* har 43 procent av unga kvinnor i Mexiko någon gång stannat hemma från skolan för att de har mens. Enligt en nationell undersökning ** saknar var femte skola i Mexiko tillfredställande toalettutrymmen och 58 procent saknar vatten.

- Med ”Hygiene is our right” bryter vi tabun kring menstruation och driver frågor kring god handhygien vilket ökar välbefinnandet och jämlikheten i skolan och samhället. På så vis fortsätter vi att bidra till förbättrade hygienvanor hos barn och unga tillsammans med UNICEF i Mexiko, säger Joséphine Edwall Björklund, Kommunikationsdirektör på Essity.

Essity och bolagets varumärke för mensskydd i Mexiko, Saba, har samarbetat med UNICEF sedan 2016 i syfte att öka dialogen kring menstruation och hygienfrågor bland ungdomar. Samarbetet resulterade i att 7,5 miljoner personer nåddes via olika kanaler i Mexiko. I det nya samarbetet deltar Essitys varumärken Saba och Tork.

* Statistik från Study of Knowledge, Attitudes and Practices on Water (CAP), Sanitation and Hygiene i grundskolor i regionerna Chihuahua, Guerrero, Chiapas och Oaxaca 

** Undersökning av National Institute for Education Evaluation “INEE” 2014