We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 260.1 (-5.9 SEK) on 25-Nov-2020 17:30

Select region


Global Site


Hygien- och hälsobolaget Essity har inkluderats i Dow Jones Sustainability Index, ett av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex. Bolaget har kvalificerat sig till Dow Jones Sustainability Europe Index, inom kategorin Household Products. 

Essity fick höga betyg för miljö- och social rapportering, arbetet med leverantörer, varumärkesarbete, innovationer och klimatstrategi. - Hållbarhet omfattar många områden där Essity arbetar brett för att öka välbefinnandet för fler människor, samtidigt som vi kontinuerligt minskar vår klimatpåverkan. Under 2020 och covid-19-pandemin har stort fokus legat på att bidra till samhället genom att verka för en bättre global hygienstandard, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity. 

Dow Jones Sustainability Index är en del av S&P Global. Indexet, som är ett av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex, lanserades 1999 som det första globala hållbarhetsindexet. Bolagen utvärderas enligt ekonomiska, miljömässiga och sociala parametrar. 

Essity förbättrar hygienstandarden över hela världen med sina hygienlösningar. För människor på både mogna och tillväxtmarknader utvecklar bolaget innovativa lösningar som gör det enklare att leva ett hälsosamt och hållbart liv.  
För mer information, se https://www.spglobal.com/esg/csa/ 

Share this