Lösningen hos Essity har utvecklats genom ett samarbete mellan Volvo Cars, Essity, Stena Fastigheter och BatteryLoop, ett bolag inom Stena Recycling som är en ledande inom återanvändning och återvinning av batterier från framför allt fordonsindustrin. 
 
- Det här är ett mycket spännande samarbete där vi tillsammans sluter cirkeln och skapar ett hållbart kretslopp kring bilar som drivs med batteri. Vi ger batterierna ett andra liv i vårt smarta energilagringssystem BLESS™ (BatteryLoop Energy Storage System) och den kommersiella livslängden för batterier säkras, samtidigt som belastningen på miljön minskar. Med BLESS bidrar vi till att nå målet om nollutsläpp och att säkra framtiden för miljön och nästa generation, säger Rasmus Bergström VD för BatteryLoop. 
 
När ett eldrivet fordon, efter många år i trafik, är i slutet av sin livscykel har batteriet fortfarande en stor del av kapaciteten kvar, tillräcklig för att använda i de system med energilager som byggs av BatteryLoop. Så istället för att skicka batterierna till återvinning får de ett andra liv.
 
- Volvo Cars har stora ambitioner gällande cirkulär ekonomi och vi lägger stor kraft på att hitta nya affärsmodeller som gör det möjligt att maximera användningen av batterier under hela deras livscykler. Detta projekt ligger i linje med de ambitionerna och kommer att ge oss nya lärdomar om batteriernas livslängd och hur de kan användas utanför våra bilar, säger Susanne Hägglund som ansvarar för den globala eftermarknadsaffären på Volvo Cars.
 
För Essity är hållbara energilösningar en viktig del av hållbarhetsarbetet. 
 
- I Essitys klimatarbete är mer hållbara energilösningar i fokus, till exempel med förnyelsebar energi. Det är en avgörande faktor i vårt arbete för att nå våra vetenskapligt baserade klimatmål. I det här fallet handlar det om att tillhandahålla hållbarhetslösningar för våra anställda, där möjligheten till laddning på arbetsplatsen kan vara avgörande för att ta steget till en mer hållbar transportlösning. Essity har även tagit steget till omställning av tjänstebilsflottan, där i praktiken endast laddbara fordon är tillåtna, säger Axel Thegerström Edh, Hållbarhetschef, produkter och tjänster på Essity
 
När Stena Fastigheter, som äger och förvaltar Essitys fastighet i Mölndal, fick frågan från Essity om ett stort antal laddplatser för elbilar, ville bolaget hitta en hållbar lösning. Stena Fastigheter har sedan tidigare byggt en mindre anläggning i Göteborg tillsammans med Volvo Bussar och BatteryLoop. Med satsningen på Essity kan man nu testa detta i en större skala. Stena Fastigheter ser samarbetet som ett viktigt steg på vägen i att erbjuda sina hyresgäster en lösning för hållbar och miljövänlig elförsörjning. 
 
- Genom att vi kan erbjuda våra kunder att ladda bilen med solenergi, oavsett väder, dygnet runt, bidrar vi till än mer hållbara resor för medarbetarna på Essity. Med ett batterilager av denna omfattning kan vi bidra till förbättrad effektreglering och energilagring i byggnaden vilket utgör en stabiliserande funktion för ett elnät i förändring. Vi är i högsta grad med och driver utvecklingen framåt vilket känns väldigt tillfredsställande, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.
 
BatteryLoop bedömer att efterfrågan på lösningar som den som nu är på plats hos Essity kommer att öka kraftigt de närmsta åren. Bland annat beror det på att tillväxten av eldrivna fordon innebär ett ökat behov av att hantera batterierna på ett hållbart och kommersiellt sätt. Det finns också en stark efterfrågan på marknaden att med förnyelsebar energi kunna komplettera sin elförsörjning för till exempel fastigheter och laddstationer och att kunna möta toppar i energibehovet. Dessutom ser många en fördel med att överskott från systemet med energilager kan säljas och levereras ut på elnätet och därmed generera intäkter.
 
Fakta: 

  • Basen i BatteryLoops BLESS™ hos Essity är fem Volvo XC40 Recharge batterier som förser 78 laddplatser för el- och hybridbilar med el och 24 för elcyklar.
  • BLESS är kopplat till 446 solpaneler som täcker en yta av 833 kvadratmeter på Essitys tak.
  • Solpanelerna producerar cirka 150 Mwh per år som motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för cirka 50 lägenheter.
  • Systemet ger en beräknad minskning av 69 ton koldioxid per år.

Bildinfo: Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg, Rasmus Bergström, VD för BatteryLoop, Susanne Hägglund, Ansvarig global eftermarknad på Volvo Cars, Axel Thegerström Edh, Hållbarhetschef, produkter och tjänster på Essity