Essity samarbetar och ingår partnerskap med universitet över hela världen. Vi tror att en stark och ömsesidig förståelse mellan företag och universitet är avgörande för att stödja en hållbar tillväxt och hålla sig i framkant inom innovation. Essity gynnas av att ha en nära dialog och samarbete med forskare och studenter inom den akademiska världen. I gengäld har studenter nytta av en direkt koppling till företag och kan bidra med nya kunskapsrön inom senaste forskning.

Tillsammans med våra partneruniversitet anordnar vi specifika event och föreläsningar,– Challenge