We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 285.3 (+1.2 SEK) on 18-Sep-2019 10:44

Select region


Global Site


Funderar du på att göra en doktorsexamen eller att bedriva forskning vid ett av Essitys resurs- och utvecklingscenter? Vill du vara med och utveckla våra produkter?

Samarbeta med oss

Är du en högkvalificerad partner med ett innovativt bidrag som passar våra utmaningar och behov?

Läs mer om Essitys utmaningar och behov

Stiftelsen Alf de Ruvos minnesfond

Är du forskare inom ramen för cellulosa-fiberbaserade material? Visste du att ett stipendium med ett belopp på 500 000 SEK delas ut varje år av Stiftelsen Alf de Ruvos minnesfond för forskning inom detta vetenskapliga område?

Resebidrag

Bo Rydins stiftelse delar ut individuella resebidrag som doktorander och andra forskarstuderande kan ansöka om i samband med aktivt deltagande i vetenskapliga konferenser etc. inom de områden som stiftelsen stöder.