Stiftelsen bildades år 2000 med medel som donerats till minne av Alf de Ruvo (1938–2000), teknologie licentiat och vice vd hos Essity.

Hans vänner både inom och utanför det vetenskapliga samfundet tillsammans med Essity var de första som bidrog till att säkerställa en tillfredsställande årlig utdelning.

Ämnesområde

Stiftelsen har till syfte att stödja utbildning och forskning inom skogsindustri som främjar den tekniska och vetenskapliga utvecklingen i branschen.

Nomineringar

Stipendierna utses av stiftelsens styrelse i samråd med ett forskningsråd. Ingen ansökningsprocess finns.

Styrelseledamöter: Prof. Tom Lindström (Innventia och KTH), vd Mikael Schmidt (Senior Vice President, Essity) och docent Rolf Andersson (Fellow Scientist Hygiene/Microbiology, Essity).

Forskningsrådet: Vd Christer Söremark (konsult och forskare inom skogsindustrin), prof. Myat Htun (Mittuniversitetet, Sundsvall), prof. Gunilla Jönson (rektor för Lunds Tekniska Högskola), prof. emeritus Gunnar Svedberg (konsult och tidigare vd för STFI-Packforsk), dr Micael Stehr (chef för FPIRC, KTH), och avdelningschef Ulf Carlson (Chalmers).

Innehavare av Alf de Ruvos stipendium:

2016 Susanne Sütterlin, Uppsala universitet

2015 Andreas Fall, Stockholms universitet (SU) 

2014 Christina Dahlström, Mittuniversitetet (MIUN) 

2013 – Simon Utsel, KTH 

2012 – (ingen)

2011 – Jubileumskonferens

2010   (ingen)

2009 – Kaarlo Niskanen, Finland 

2008 – Malin Wohlert, KTH och Stefan Lindström, LIU 

2007 – Birgitta (Engberg) Svensson, forskare vid Mittuniversitetet, Sundsvall.

2006 – Johan Alfthan, forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm.

2005   (ingen)

2004   Magnus Norgren, MIUN

2003   (ingen)

2002   Magnus Berggren, LiU

2001   Matti Ristinmaa, LTH

2000   Introducering av stipendiet