De båda anser att tiden på Essity redan har gett en djupare förståelse kring vad ingenjörsyrket kan innebära. Matilda, som praktiserar inom innovation och produktutveckling, upplever yrket som varierat och att det kan passa många olika typer av människor. 

- Jag känner att det finns något för alla inom ingenjörsyrket, vilket är positivt. Jag får också vara med i hela processen som gör att jag förstår hur saker fungerar. Sen har jag också ett eget större projekt, där jag arbetar med LCA, som innebär livscykelanalys. Detta visar på miljöpåverkan, vad som kan förbättras och vilka områden som är viktigast. Bland annat jobbar jag med min mentor i Superman projektet, där vi tar reda på hur produkter inom TENA Men, såsom exempelvis shields, pads och pants, kan utvecklas från en miljöhänsyn. 

Erik, som praktiserar på Incos marknadsavdelning, instämmer om att han också får vara delaktig i samtliga steg och inflikar att han får agera projektledare för ett materialbytesprojekt för TENA Men.

- Jag driver projektet och samarbetar med Essitys fabrik Gemerská Hôrka i Slovakien för att säkerställa kvaliteten men också att maskinerna kan producera det nya materialet. Jag får vara med i varje steg och har förstått att det är mycket arbete innan en produkt kan lanseras på marknaden. Det är roligt och lärorikt.

Intresset för att söka högre ingenjörsutbildningar är fortfarande stort hos ungdomarna, som båda känner att de vill plugga till ingenjörer efter praktiken. För Erik har intresset till och med ökat. 

- Jag är ännu mer intresserad av ingenjörsyrket nu faktiskt. Det är roligt att komma till jobbet och veta att dagarna kan variera. Jag tycker att Essity är ett bra företag och det är roligt att kunna arbeta med något som faktiskt gör skillnad. Dessutom finns det många duktiga medarbetare här som jag ser upp till, lär av och som hjälper mig att se min egen väg. 

Matilda anser också att gemenskapen på Essity är klart synlig, där hon bland annat poängterar att hon direkt blev välkomnad på ett trevligt sätt. 

- När jag var på intervju kom alla ut i Sverigetröjor, det var fotbolls VM, vilket jag tycker visar på sammanhållning. Dessutom händer det mycket och man har en dialog på företaget och det känns att alla vill en väl. 

Hon får medhåll från Erik om den öppna kulturen: 

- Essity är det bästa företag jag har varit på. Alla är trevliga mot alla och alla hälsar på alla. Jag blir alltid medbjuden, vilket jag verkligen uppskattar som ny. Det är även trevligt att arbetsplatsen är produktiv, men att vi kan ha roligt på samma gång. Jag tycker att Essity har lyckats!

Essity vill genom sitt deltagande i Tekniksprånget bygga en långsiktig relation med potentiella framtida ingenjörer och att erbjuda praktik är därför något som är prioriterat för Essity. Förutom att praktiken innehåller spännande projekt och riktiga arbetsuppgifter så erbjuds Tekniksprångarna även möjligheten att blogga om sin vardag under praktiken i Life at Essity bloggen.

Ett ökat behov av ingenjörer idag – därför startades Tekniksprånget

Flera undersökningar visar att det är stor brist på ingenjörer. Enligt arbetsförmedlingens statistik finns ingenjör på topp tio-listan över de yrken där det är enklast att få jobb i och med att bristen är stor. På grund av underskottet, har Tekniksprånget på initiativ av regeringen tillsammans med ca 230 arbetsgivare startats med syftet att få fler unga att söka till högre ingenjörsutbildningar. 

Sedan Tekniksprånget drog igång 2012 har över 2700 ungdomar i Sverige fått praktik genom programmet. Undersökningar som gjorts visar att åtta av tio praktikanter uppger att de idag studerar eller avser att studera till ingenjör eller annan teknisk utbildning, vilket även Matilda och Erik har som intention.

Följ Tekniksprångarna på Life at Essity här. Vill du få mer info om Tekniksprånget, klicka här