We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 282.6 (-0.1 SEK) on 13-Oct-2019 17:29

Select region


Global Site


Girl blowing dandelion seeds

På Essity är mångfald centralt för koncernens framgång, som gör det möjligt för oss att attrahera de mest kompetenta individerna, stimulera fortsatt innovation och möta behoven på olika marknader samt hos kunder och konsumenter.

Vi vill vara förkämpar för jämställdhet, eftersom vår kultur är beroende av progressivt tänkande med betoning på att vi tillsammans växer starkare. Vi anser att mångfald är centralt för vår framgång. Vi anser också att mångfalden främjar innovation, kreativitet och lönsamhet. På Essity bör varje medarbetare behandlas med värdighet och respekt och erbjudas en möjlighet att utvecklas i sin karriär. Vi anser att skillnader bidrar till framgång och vi strävar efter att uppnå mångfald vad gäller nationalitet, kön, kompetens och personlighet.

Tillsammans är vi människor som gör skillnad.

Vi avmystifierar menstruation, inkontinens och andra stigmatiserade ämnen runt om i världen. Vi utmanar våra medarbetare att tänka annorlunda och omfamna utmaningar, vända dem upp och ner, och lösa dem. Vi gör livet bättre ... 
 
varje dag. 
 
Vi anser att alla har rätt till bättre hygien och hälsa och vi spelar en roll i detta. Ju bättre vi presterar som individer och som företag, desto mer kan vi bidra till att ge människor bättre hygien och hälsa. På Essity har vi en kultur där man sätter människorna först och vi anser att varje karriär är lika unik som individen. Vi erbjuder livsinspirerande karriärer i vilka människor kan nå sin fulla potential.  
 
Vi är engagerade, vi bryr oss, vi samverkar och vi är modiga.   
  
Vårt engagemang stöds av våra övertygelser
 
Engagemang ...  vi är engagerade i att förbättra verksamhetsprestationen och företagshälsan för bättre arbetsliv. 
 
Omtanke ... vi bryr oss om de människor som arbetar här och de människor vi arbetar för.
 
Mod ... vi har mod att förnya och vi vågar bryta tabun. Vi höjer och fastställer standarder som arbetsgivare samt inom hygien och hälsosamma, hållbara livsstilar. 

Samverkan ... vi samarbetar med kunder, partner, leverantörer och varandra för att säkerställa att vi bidrar till att förbättra liv varje dag