1. Syfte
Grunden för denna policy är att mångfald främjar innovation, kreativitet och lönsamhet.
 
2. Mål
Denna policy gäller inom hela Essitys organisation, inklusive alla juridiska personer inom Essity-koncernen.
 
3.1. Principer
Mångfald ökar medvetenheten om företagets organisation och verksamhet och anses resultera i en mer effektiv organisation. Därför ska Essity särskilt beakta fördelen med mångfald och bredd bland sina anställda och sträva efter jämställdhet.  
Alla medarbetare ska behandlas med värdighet och respekt och erbjudas en möjlighet att utvecklas i sina karriärer. 
Essity värderar och främjar ökad mångfald bland sina medarbetare. 
Alla anställda kommer att rekryteras, väljas, utvärderas och främjas på grundval av objektiva kriterier utan någon hänsyn tagen till deras kön, civilstånd eller föräldrarnas status, etniska eller nationella ursprung, sexuella läggning, religiösa övertygelse, politiska tillhörighet, ålder, funktionshinder eller andra kategorier som skyddas av tillämpliga lagar.

3.2. Beskrivning av policyn
Policyn ska tolkas och tillämpas mot bakgrund av Essitys uppförandekod och den lagstiftning om jämställdhet eller mångfald som är i kraft vid respektive tidpunkt.