Vi vill vara förkämpar för jämställdhet, eftersom vår kultur är beroende av progressivt tänkande med betoning på att vi tillsammans växer starkare. Vi anser att mångfald är centralt för vår framgång. Vi anser också att mångfalden främjar innovation, kreativitet och lönsamhet. På Essity bör varje medarbetare behandlas med värdighet och respekt och erbjudas en möjlighet att utvecklas i sin karriär. Vi anser att skillnader bidrar till framgång och vi strävar efter att uppnå mångfald vad gäller nationalitet, kön, kompetens och personlighet.