We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 295 (+1.5 SEK) on 07-Dec-2019 17:29

Select region


Global Site


TENA-Lifestyle-Woman-with-young-girl-2880x1300.jpg

På Essity är mångfald centralt för koncernens framgång, som gör det möjligt för oss att attrahera de mest kompetenta individerna, stimulera fortsatt innovation och möta behoven på olika marknader samt hos kunder och konsumenter.

Vi vill vara förkämpar för jämställdhet, eftersom vår kultur är beroende av progressivt tänkande med betoning på att vi tillsammans växer starkare. Vi anser att mångfald är centralt för vår framgång. Vi anser också att mångfalden främjar innovation, kreativitet och lönsamhet. På Essity bör varje medarbetare behandlas med värdighet och respekt och erbjudas en möjlighet att utvecklas i sin karriär. Vi anser att skillnader bidrar till framgång och vi strävar efter att uppnå mångfald vad gäller nationalitet, kön, kompetens och personlighet.