Essity B 296.8 (+2.7 SEK) on 29-Mar-2023 17:29

Varumärken


Hållbarhet

För människors och planetens välbefinnande


Mångfald

På Essity är mångfald centralt för koncernens framgång. Det gör det möjligt för oss att attrahera de mest kompetenta individerna, stimulera fortsatt innovation och möta behoven på olika marknader samt hos kunder och konsumenter.

Vi strävar efter att vara förebilder för jämställdhet då vår kultur är beroende av progressivt tänkande med betoning på att vi tillsammans växer starkare. Vi anser att mångfald är centralt för vår framgång. Vi vet också att mångfalden främjar innovation, kreativitet och lönsamhet. På Essity ska alla medarbetare behandlas med värdighet och respekt och erbjudas en möjlighet att utvecklas i sin karriär. Vi ​​​​​​ tror på att skillnader bidrar till framgång och vi strävar efter att uppnå mångfald vad gäller nationalitet, kön, kompetens och personlighet.

Essitys medarbetardata

 201820172016
    
Anställda i medeltal47 22246 38542 149
    av vilka % är kvinnor343432
Antal anställda som anslöt sig till koncernen under perioden6 98113 5858 150
    av vilka, genom förvärv365 518 
Antal anställda som lämnade koncernen under perioden7 8157 3215 994
    varav omorganisation544584262
    av vilka gick i pension383418304
Exklusive personalomsättning omorganisation, pensionering, %151413
Personalomsättning, exklusive omorganisation, pensionering, tillfälligt anställda, %13
    varav helägda företag5
    
Mångfald   
Kvinnor, av det totala antalet styrelseledamöter och höga chefer, %394242
Kvinnor, av det totala antalet styrelseledamöter (exklusive medlemmar utsedda av de anställda) och höga chefer, %454843
Kvinnor i verkställande ledning,  %253633
Nationaliteter, högsta ledningen1), antal171821
Nationaliteter, chefer på högsta nivå och mellanchefer1), antal393632
Kvinnliga chefer, högsta ledningen1),  %262725
Kvinnliga chefer, chefer på högsta nivå och mellanchefer1),  %272327
    
Åldersfördelning, %   
Anställda under 20 år, %111
21–30 år212224
31–40 år333332
41–50 år252525
51–60 år171616
Anställda över 60 år, %332

   
Investeringar i aktiviteter för att utveckla färdigheter   
    totalt, miljoner SEK141152141
    per anställd, SEK3 0003 3003 400
Mervärde per anställd661666613
Avkastning på humankapital1,501,591,50
Andel med betyg från universitet, %232222