Under de tre eftermiddagarna presenteras respektive affärsområdes marknadstrender, produkterbjudanden, strategier och prioriteringar. Presentationerna sänds live från Essitys huvudkontor i Stockholm. Varje presentation avslutas med en frågestund.

  • Health & Medical presenteras den 7 december kl 15:00-16:15 CET av Magnus Groth och Ulrika Kolsrud, chef affärsenheten Health & Medical Solutions. Den första dagen börjar med en kort presentation av koncernen Essity.

  • Professional Hygiene presenteras den 8 december kl 15:00-16:00 CET av Magnus Groth och Don Lewis, chef affärsenheten Professional Hygiene, samt Pablo Fuentes, tillträdande chef affärsenheten Professional Hygiene.

  • Consumer Goods presenteras den 9 december kl 15:00-16:00 CET av Magnus Groth och Volker Zöller, chef affärsenheten Consumer Goods, och Pablo Fuentes, chef affärsenheten Latin America samt Andres Gomez, tillträdande chef för nya affärsenheten Consumer Goods Americas.

Nedan finns länk till webbpresentationer och inbjudan.