Essity B 269.8 (+0.3 SEK) on 26-Sep-2021 17:29

Select region


Global Site


Q2-21 Q1-21 Q4-20 Q3-20 Q2-20 Q1-20 Q4-19 Q3-19 Q2-19 Q1-19 Q4-18 Q3-18 Q2-18 Q1-18 Q4-17
Skuldsättningsgrad, ggr * 0,7 0,68 0,67 0,69 0,75 0,78 0,81 0,96 1,06 0,99 0,99 1,02 1,09 0,99 1,06
Skuldbetalningsförmåga, % ** 36 41 46 45 42 39 38 31 27 26 25 25 25 27 26
Nettolåneskuld / EBITDA *** 2,12 1,92 1,75 1,84 1,95 2,14 2,33 2,87 3,28 3,25 3,11 3,09 3,11 2,9 2,91
*Skuldsättningsgrad är uttryckt som nettolåneskulden i förhållande till eget kapital. 
** Skuldbetalningsförmåga uttrycks som 12 månaders kassamässigt resultat i förhållande till utgående balans på nettolåneskulden. 
*** Nettolåneskuld/EBITDA beräknas som utgående balans på nettolåneskulden i förhållande till 12 månaders rullande EBITDA.