We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 304.3 (+0 SEK) on 17-Nov-2019 17:29

Select region


Global Site


En del av Essitys finansiering sker genom utgivande av företagscertifikat och obligationer.

För utgivande av obligationer på den europeiska kapitalmarknaden har Essity ett Euro Medium Term Note (EMTN) program med ett rambelopp om 6 000 MEUR (64 334  MSEK).            Per 30 september 2019 var 36 784 MSEK utestående under programmet med en snittlöptid om 3,8 år, varav 1 400 MSEK utgjorde private placements och 35 384 MSEK publika obligationslån.

Essitys korta låneprogram utgörs av ett svenskt företagscertifikatsprogram med ett rambelopp om 15 000 MSEK och ett belgiskt certifikatsprogram med ett rambelopp om 800 MEUR (8 578 MSEK). Utestående under dessa program per 30 September 2019 var 1 230 MSEK respektive 4 787 MSEK.

Information om låneprogram och utfärdade värdepapper återfinns nedan:

Kortsiktiga
företagscertifikatsprogram

Sammanfattning av programmet 

Svenska 15 000 MSEK

Företagscertifikat 15 miljarder SEK

Belgiska 800 MEUR

Företagscertifikat 800 miljoner EUR

Program på lång och medellång sikt

Sammanfattning av programmet

Euro Medium Term Note-program 

Prospekt

Utestående publika emissioner
under EMTN-programmet

Sammanfattning av emissioner

300 000 000 EUR 0,500 % kuponger förfaller 2020300 miljoner EUR
500 000 000 EUR 0,500 % kuponger förfaller 2021500 miljoner EUR
600 000 000 EUR 0,625 % kuponger förfaller 2022
600 miljoner EUR
500 000 000 EUR 2,500 % kuponger förfaller 2023
500 miljoner SEK
600 000 000 EUR 1,125 % kuponger förfaller 2024600 miljoner EUR
300 000 000 EUR 1,125 % kuponger förfaller 2025300 miljoner EUR
500 000 000 EUR 1,625 % kuponger förfaller 2027500 miljoner EUR

Contacts

Johan Rydin

Senior Vice President, Group Treasurer

Direkt: +46 8-788 51 34