För utgivande av obligationer på den europeiska kapitalmarknaden har Essity ett Euro Medium Term Note (EMTN) program med ett rambelopp om 6 000 MEUR (62 552  MSEK). Per 31 december 2019 var 32 676 MSEK utestående under programmet med en snittlöptid om 3,8 år, varav 1 400 MSEK utgjorde private placements och 31 276 MSEK publika obligationslån.

Essitys korta låneprogram utgörs av ett svenskt företagscertifikatsprogram med ett rambelopp om 15 000 MSEK och ett belgiskt certifikatsprogram med ett rambelopp om 1 200 MEUR (12 510 MSEK). Utestående under dessa program per 31 december 2019 var 1 520 MSEK respektive 3 479 MSEK.

Information om låneprogram och utfärdade värdepapper återfinns nedan:

Kortsiktiga
företagscertifikatsprogram

Sammanfattning av programmet 

Svenska 15 000 MSEK

Företagscertifikat 15 miljarder SEK

Belgiska 1200 MEUR

Företagscertifikat 1200 miljoner EUR

Program på lång och medellång sikt

Sammanfattning av programmet

Euro Medium Term Note-program 

Prospekt

Utestående publika emissioner
under EMTN-programmet

Sammanfattning av emissioner

500 000 000 EUR 0,500 % kuponger förfaller 2021500 miljoner EUR
600 000 000 EUR 0,625 % kuponger förfaller 2022
600 miljoner EUR
500 000 000 EUR 2,500% kuponger förfaller 2023
500 miljoner EUR
600 000 000 EUR 1,125% kuponger förfaller 2024600 miljoner EUR
300 000 000 EUR 1,125% kuponger förfaller 2025300 miljoner EUR
500 000 000 EUR 1,625% kuponger förfaller 2027500 miljoner EUR
300 000 000 EUR 0,500% kuponger förfaller 2030300 miljoner EUR