We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 303.9 (+4.4 SEK) on 14-Nov-2019 17:29

Select region


Global Site


Kreditvärdighet är en bedömning av företagets kreditvärde. Det hjälper investerare att analysera kreditriskerna förknippade med räntebärande värdepapper utgivna av företaget.

Essity

Essity bedöms av Moody’s Investor Service och Standard & Poor’s (S&P) sedan 2016. Moody’s satte ett långsiktigt betyg till Baa1 med negativa utsikter den 27 oktober 2016 och bekräftade betyget den 20 december 2016 och igen den 12 januari 2017. Moody’s ändrade utsikten från negativ till stabil den 26 juni 2018, vilket bekräftades 14 juni 2019. S&P satte ett långsiktigt betyg till BBB+ med en stabil utsikt för Essity, vilket bekräftades den 20 december 2016, den 24 januari 2017, den 20 april 2018 och den 21 december 2018.

Långsiktigt betyg Utsikt Kortsiktigt betyg Kortsiktigt inhemskt betyg
Moody's Baa1 Stabil P-2
S&P BBB+ Stabil A-2 K1